Externe vertrouwenspersoon

bij Trustlr alles-in-één vanaf €295 per jaar

Een externe vertrouwenspersoon werkt het meest effectief in combinatie met proactieve tactieken die jullie bedrijfscultuur van binnenuit verbeteren. Daarom biedt Trustlr een alles-in-één oplossing voor het bereiken en behouden van een veilig werkklimaat — met onder andere ons e-learning- en kennisplatform TrustNet.

LVV-gecerificeerd

Landelijke dekking

0 +
E-learnings op platform
Externe Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon waarom Trustlr proactief het beste werk levert.

Een externe vertrouwenspersoon van Trustlr helpt je vandaag te voldoen aan wet- en regelgeving, ook als de overheid ze morgen aanscherpt. Belangrijker is dat onze alles-in-één dienstverlening meebouwt aan jouw werkgeverschap en je op het pad helpt van goed naar geweldig.

Want in een vertrouwde omgeving presteert elke medewerker beter, terwijl onze escalatieverminderende oplossingen vertrouwenspersonen steeds minder noodzakelijk maken. Daardoor zijn externe vertrouwenspersonen van Trustlr geen kostenpost, maar een kostenbesparing.

Ontdek zelf hoe Trustlr zich onderscheidt

Duimendraaiende externe vertrouwenspersonen

Als wij ons werk goed doen, heb jij onze externe vertrouwenspersonen amper nodig. Wij helpen proactief jullie werkcultuur verbeteren en zijn pas tevreden als ons team duimendraaiend wacht op werk.

Voldoen aan wetgeving én verwachtingen overtreffen

Het kan maar zo zijn dat een vertrouwenspersoon binnenkort verplicht is bij bedrijven vanaf 10 medewerkers. Check, regelen we. Daarna doen we er een flinke schep bovenop met onze innovatieve dienstverlening.

Onze e-learnings werken drempelverlagend

Geen vingers wijzen, maar onderwijzen; daar draait het om. Ons online platform, TrustNet, geeft jouw medewerkers toegang tot de kennis die ze nodig hebben om grip te krijgen op elke (ongewenste) situatie.

Meer resultaat, minder uurtje factuurtje

Een externe vertrouwenspersoon is geen kostenpost, maar een kostenbesparing. Zij verlagen verzuim, verloop, verhogen productiviteit én dankzij ons online platform besteden ze 50% minder declarabele uren per bedrijf.

Externe Vertrouwenspersoon

Aanpak externe vertrouwenspersonen bij ongewenste omgangsvormen

Dit doen we — als het nodig is.
Een externe vertrouwenspersoon van Trustlr zet de melder van een ongewenste situatie altijd centraal. Voordat we overgaan tot actie bieden we eerst een luisterend oor, waarna we samen zoeken naar de beste vervolgstap — een stap die altijd gezet wordt door de melder. Zo houden medewerkers telkens de regie en werkt jouw team zelf naar een veiligere werkomgeving.

Ongewenste omgangsvormen

Zo gaan onze vertrouwenspersonen bij integriteits-issues te werk

We voorkomen het stilzwijgen van serieuze zaken
Een externe vertrouwenspersoon van Trustlr is altijd beschikbaar én zeer zichtbaar. Dat maakt het voor medewerkers makkelijker om in een vroeg stadium mogelijke misstanden aan het licht te brengen. We nemen elke melding serieus, omdat integriteitsschendingen zware negatieve gevolgen kunnen hebben — financieel, voor je professionele reputatie én de interne werkcultuur.

Integriteitskwesties die (anoniem) gemeld kunnen worden:

Externe Vertrouwenspersoon

Ze staan er niet alleen voor; TrustNet stimuleert preventieve samenwerking

Ons team is er om jouw medewerkers vooruit te helpen, en met ons kennisplatform TrustNet stimuleren we die samenwerking. Door de verhoogde zichtbaarheid van onze externe vertrouwenspersonen via het platform trekt jouw team sneller aan de bel, terwijl dat minder vaak nodig is — op TrustNet vinden ze ook de tools om lastige situaties zelf eerder aan te pakken.

We werken altijd volgens de Circle of Trustlr

Onze visie op het werk van een externe vertrouwenspersoon hebben we vertaald naar de Circle of Trustlr, waarin je ziet dat jouw medewerkers altijd centraal staan. Wanneer jouw medewerker door escalatie de controle dreigt te verliezen, werken onze specialisten om ze de touwtjes weer in handen te geven. Wil je meer weten over onze visie? Ontdek het in de brochure.

Externe Vertrouwenspersoon

Aan de regels voldoen en verwachtingen overtreffen

Wees zeker van je zaak — met Trustlr aan boord voldoet je bedrijf direct aan de wet- en regelgeving rondom psychosociale arbeidsbelasting. Eenmaal binnen gaan onze gecertificeerde externe vertrouwenspersonen aan de slag om jouw verwachtingen en die van je team te overtreffen — in de omgang met ongewenst gedrag én integriteitsschendingen.

Externe Vertrouwenspersoon

Plan een adviesgesprek of download onze brochure

Voor meer informatie staat ons team voor je klaar. Wil je ontdekken wat we nog meer te bieden hebben? Download dan onze brochure.

Externe Vertrouwenspersoon

Een betrouwbare keuze voor Nederlandse ondernemingen.

Externe Vertrouwenspersoon
Den Haag

Den Haag  Externe Vertrouwenspersoon

Amsterdam

Amsterdam Externe Vertrouwenspersoon

Rotterdam

Rotterdam Externe Vertrouwenspersoon

Arnhem

Arnhem Externe Vertrouwenspersoon

Groningen

Groningen Externe Vertrouwenspersoon

Schiedam
Schiedam Externe Vertrouwenspersoon
Leiden

Leiden Externe Vertrouwenspersoon

Utrecht

Utrecht Externe Vertrouwenspersoon

Eindhoven
Eindhoven Externe Vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersonen zijn in elke stad beschikbaar

Wil je online ondersteuning of liever een fysieke afspraak? Onze externe vertrouwenspersonen zijn er voor je, waar je ook bent.

Weet je genoeg of heb je nog een vraag?

Ons team staat voor je klaar — vandaag voor al je vragen en morgen voor al je oplossingen op het gebied van een veilige werkcultuur. Plan direct een vrijblijvend adviesgesprek in met een van onze vertrouwenspersonen en ze helpen je met de volgende stap.

Externe vertrouwenspersoon

Een betrouwbare keuze voor Nederlandse ondernemingen.

Externe vertrouwenspersoon

Veelgestelde vragen

Antwoorden op algemene vragen vind je hier. Voor specifieke vragen mag je altijd een afspraak met ons team maken.

De Tweede Kamer heeft in 2023 de initiatiefwet van Groen Links aangenomen. Deze wet wordt nu door de Eerste Kamer behandeld. Omdat 95% van alle wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer komen ook in de Eerste Kamer worden aangenomen, lijkt het er sterk op dat een externe vertrouwenspersoon binnenkort verplicht wordt bij bedrijven met meer dan 10 medewerkers.

We werken aan preventie en interventie. In het beste geval helpen onze externe vertrouwenspersonen alleen met het proactief verbeteren van jullie werkcultuur. Toch, mocht het nodig zijn, dan helpen we om ongewenst gedrag en integriteitsschendingen bespreekbaar te maken en werken samen we aan de-escalatie.

Ongewenst gedrag gaat om pesten, discriminatie, intimidatie en (seksuele) intimidatie. Integriteitskwesties zijn zaken als diefstal, fraude, belangenverstrengeling, corruptie en andere vormen van (machts)misbruik die de organisatie of de maatschappij schaden.

De drie belangrijkste taken van onze vertrouwenspersonen zijn het bieden van eerste opvang, begeleiding en advies aan medewerkers, het geven van voorlichting, en het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies aan de top van een organisatie.

Daarnaast biedt Trustlr via het Trustlr-platform extra preventieve diensten aan door middel van onze e-learnings.

Elke werkgever is verplicht om een beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting . Eén van de manieren hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie (de Arbo-inspectie) hierop controleert is door te kijken naar de aanwezigheid van een aantal zaken die je met Trustlr direct geregeld hebt, zoals een vertrouwenspersoon beschikbaar stellen en voorlichting over ongewenst omgangsvormen. Ook de aanwezigheid van een gedragscode en een klachtenregeling worden gecontroleerd en Trustlr kan beiden voor je regelen.

Klinkt leuk: ‘onze vertrouwenspersonen helpen je kosten besparen,’ maar hoe werkt dat? In Nederland hebben jaarlijks 1,2 miljoen mensen te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, en van de 6 miljard euro aan werkgerelateerde verzuimkosten wordt 64% veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting. Omdat de diensten van Trustlr proactief bijdragen aan een veiligere werkcultuur, zien we vaak een afname in werkgerelateerde verzuimkosten. Daarnaast helpt het Trustlr-platform ons om onze declarabele uren te verlagen, waardoor onze dienst al snel meer oplevert dan je erin investeert.