Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Vertrouwenspersoon media en cultuursector voor een veilige werkomgeving

Een vertrouwenspersoon in de media- en cultuursector draagt bij aan een veilige werkomgeving en helpt om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Een extern vertrouwenspersoon staat melders van ongewenste omgangsvormen of integriteitszaken bij. Ook geven vertrouwenspersonen gevraagd en ongevraagd advies over sociale veiligheid en (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer. De FNV, gemeente Amsterdam, Raad voor Cultuur en het mediapact ‘Respectvol Samenwerken’ pleiten inmiddels ook voor het verplichten van een (extern) vertrouwenspersoon. Lees hierover ook onze blog: Vertrouwenspersoon verplicht in de media en cultuursector

Ontdek zelf hoe Trustlr zich onderscheidt

Pool diverse externe LVV-registervertrouwenspersonen

Al onze externe vertrouwenspersonen zijn LVV-gecertificeerd, maar wat wij nog belangrijker vinden: We zijn divers (gender, cultuur, lhbtiq+) spreken meerdere talen en hebben verschillende achtergronden.

Voldoen aan wetgeving én verwachtingen overtreffen

Als het binnenkort verplicht wordt om bij bedrijven vanaf 10 medewerkers een vertrouwenspersoon aan te stellen zit je bij ons gelijk goed. Met onze persoonlijke benadering leveren we altijd extra.

Zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk

Onze proactieve aanpak en ontwikkelde tools zorgen voor uitstekende zichtbaarheid en daarmee toegankelijke ondersteuning. Onze innovatieve dienstverlening heeft zowel on- als offline mogelijkheden.

Compleet ontzorgd implementatietraject

Geen organisatie is hetzelfde, daarom geloven wij in dienstverlening op maat. Wij werken met een implementatietraject om onze service op jouw behoefte te kunnen finetunen. Daarbij bepalen we welke ontwikkelde tools het beste passen.

Ongewenst gedrag in de media en cultuursector

Ongewenst gedrag in de media en cultuursector komt veelvuldig voor. De FNV heeft in 2023 het onderzoeksrapport gepubliceerd ‘sociale veiligheid media en cultuur’ met verassende conclusies. In de media- en cultuursector worden mensen zeven keer vaker gepest dan het landelijke gemiddelde. Bijna de helft voelt zich onvoldoende veilig op het werk en 70% heeft één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Van de ondervraagden ervaart 94% negatieve gevolgen van ongewenst gedrag, 12% leidt tot ziekmelding. Andere gevolgen zijn ontslag, verminderde motivatie en angst om naar het werk te gaan. 

Ongewenst gedrag in media en cultuursector
Externe vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon in de media en cultuursector

Als bovenstaande cijfers uit het FNV rapport nog niet hebben overtuigd waarom een vertrouwenspersoon nodig is in de media en cultuursector, dan is er nog het rapport van de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van het kabinet en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. In het rapport, ‘Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur’ wordt de conclusie getrokken dat grensoverschrijdend gedrag helaas veelvuldig voorkomt in de cultuursector en dat slachtoffers grensoverschrijdend gedrag vaak niet durven melden. Bijstanders kijken de andere kant op en ondernemen niets.

Bovendien is er vaak geen vertrouwenspersoon beschikbaar voor medewerkers of deze is niet vindbaar voor slachtoffers. Er wordt zelfs gesproken van een ‘zwijgcultuur’ binnen de media- en cultuursector. Een toegankelijk vertrouwenspersoon draagt bij aan het doorbreken van deze zwijgcultuur. Een extern vertrouwenspersoon kan door zijn onafhankelijke positie en vertrouwelijkheid de angst weg nemen bij een slachtoffer waardoor deze eerder zal melden. 

Trustlr is er voor elke organisatie

Voor elke branche

Van horeca en toerisme tot consultancy en notariskantoren — Trustlr is net zo veelzijdig als jouw bedrijf.

Voor al je medewerkers

Met TrustNet geven we medewerkers de macht; zij houden de regie over hun eigen werkklimaat.

Voor elke situatie

Ongewenst gedrag kent, helaas, vele vormen. Wij staan, zonder oordeel, open voor elke situatie die onveilig voelt.

Voor elke dag

Het is beter als ‘t nooit gebeurd, maar als het gebeurd dan is Trustlr direct bereikbaar. We staan 24/7 voor je klaar.

Extra diensten

Breidt onze alles-in-één dienstverlening uit en maak van Trustlr jullie één-voor-alles oplossing.

Online voorlichting en preventie

Online cursussen ontworpen om jouw organisatie proactief te ondersteunen in het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteit. TrustNet is ons online kennisplatform met voorlichting om een veilige werkomgeving te bevorderen.

Workshop op locatie

Medewerkers meenemen in de opbouw van een veilig werkklimaat gaat wat ons betreft het allerbest op bekende plekken. Op de werkvloer of een favoriete teamlocatie.

Hulp bij gedragscode

De richtlijnen voor het gedrag van jouw medewerkers behoren nog te vaak tot de ongeschreven regels. Wij maken het duidelijk en inzichtelijk voor iedereen, met een gedragscode op papier.

Ervaring opdoen, in Virtual Reality

Herken jij ongewenst gedrag als het zich voor je neus afspeelt? Met deze VR-experience simuleren we onveilige situaties zodat jouw mensen getraind worden om het gedrag te herkennen dat we samen willen voorkomen.

Extern vertrouwenspersoon inhuren in de media en cultuursector

Een extern vertrouwenspersoon inhuren in de media- en cultuursector en inzetten op preventie is het advies van de Raad voor Cultuur. 

Trustlr onderscheidt zich van andere organisaties doordat wij inzetten op preventie en het proactief werken aan een veilige werkcultuur en omdat wij specialist zijn voor de media, kunst en cultuursector. Binnen deze branche hebben organisaties en hun medewerkers vaak geen toegang tot een intranet of zakelijke emailadressen. Hiervoor hebben wij een speciale werkwijze en hulpmiddelen, zoals posters en brochures, ontwikkeld die zorgen dat wij wel zichtbaar en bereikbaar zijn binnen jouw organisatie. 

Naast de mogelijkheid om een extern vertrouwenspersoon te spreken, bieden wij bijvoorbeeld ook optioneel een online voorlichtingsplatform: TrustNet. TrustNet creëert bewustwording bij alle betrokkenen en bouwt samen met de organisaties aan een fijne werkcultuur. Mocht ondanks deze preventieve aanpak toch een situatie van ongewenst gedrag ontstaan, dan staan onze LVV-gecertificeerde vertrouwenspersonen 24/7 voor je klaar.

Vertrouwenspersoon inhuren media en cultuursector
Vertrouwenspersoon media en cultuursector
Den Haag

Den Haag  Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Amsterdam

Amsterdam Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Rotterdam

Rotterdam Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Arnhem

Arnhem Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Groningen

Groningen Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Schiedam
Schiedam Vertrouwenspersoon media en cultuursector
Leiden

Leiden Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Utrecht

Utrecht Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Eindhoven
Eindhoven Vertrouwenspersoon media en cultuursector
Breda

Breda Vertrouwenspersoon media en cultuursector

Onze externe vertrouwenspersonen zijn in elke stad beschikbaar

Wil je online ondersteuning of liever een fysieke afspraak? Onze externe vertrouwenspersonen zijn er voor je, waar je ook bent.

De beste versie van jullie bedrijf creëren medewerkers samen. Trustlr biedt innovatieve en preventieve oplossingen — de begeleiding die nodig is om alles in goede banen te leiden.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op algemene vragen vind je hier. Voor specifieke vragen mag je altijd een afspraak met ons team maken.

De Tweede Kamer heeft in 2023 de initiatiefwet van Groen Links aangenomen. Deze wet wordt nu door de Eerste Kamer behandeld. Omdat 95% van alle wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer komen ook in de Eerste Kamer worden aangenomen, lijkt het er sterk op dat een externe vertrouwenspersoon binnenkort verplicht wordt bij bedrijven met meer dan 10 medewerkers.

We werken aan preventie en interventie. In het beste geval helpen onze externe vertrouwenspersonen alleen met het proactief verbeteren van jullie werkcultuur. Toch, mocht het nodig zijn, dan helpen we om ongewenst gedrag en integriteitsschendingen bespreekbaar te maken en werken samen we aan de-escalatie.

Ongewenst gedrag gaat om pesten, discriminatie, intimidatie en (seksuele) intimidatie. Integriteitskwesties zijn zaken als diefstal, fraude, belangenverstrengeling, corruptie en andere vormen van (machts)misbruik die de organisatie of de maatschappij schaden.

De drie belangrijkste taken van onze vertrouwenspersonen zijn het bieden van eerste opvang, begeleiding en advies aan medewerkers, het geven van voorlichting, en het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies aan de top van een organisatie.

Daarnaast biedt Trustlr via het Trustlr-platform extra preventieve diensten aan door middel van onze e-learnings.

Elke werkgever is verplicht om een beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting . Eén van de manieren hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie (de Arbo-inspectie) hierop controleert is door te kijken naar de aanwezigheid van een aantal zaken die je met Trustlr direct geregeld hebt, zoals een vertrouwenspersoon beschikbaar stellen en voorlichting over ongewenst omgangsvormen. Ook de aanwezigheid van een gedragscode en een klachtenregeling worden gecontroleerd en Trustlr kan beiden voor je regelen.

Klinkt leuk: ‘onze vertrouwenspersonen helpen je kosten besparen,’ maar hoe werkt dat? In Nederland hebben jaarlijks 1,2 miljoen mensen te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, en van de 6 miljard euro aan werkgerelateerde verzuimkosten wordt 64% veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting. Omdat de diensten van Trustlr proactief bijdragen aan een veiligere werkcultuur, zien we vaak een afname in werkgerelateerde verzuimkosten. Daarnaast helpt het Trustlr-platform ons om onze declarabele uren te verlagen, waardoor onze dienst al snel meer oplevert dan je erin investeert.

Het vertrouwen van deze bedrijven motiveert ons elke dag

Iedereen verdient het om te werken in een veilige werkcultuur en daarom zijn deze bedrijven slechts het begin. Ontdek de dankbare reacties die ons motiveren om elke dag 100% te geven.

Fiona Gelton
Fiona GeltonRegister Taxateur en interne vertrouwenspersoon bij Envalue
Read More
Wij hebben een interne vertrouwenspersoon en een externe vertrouwenspersoon van Trustlr. En deze combinatie van enerzijds keuzevrijheid vanuit de medewerkers tot wie zij zich willen richten (in- of extern) en daarnaast een goede sparringpartner voor de interne vertrouwenspersoon werkt voor ons erg goed.
Helen Groeneveld
Helen GroeneveldAdjunct Directeur bij Actor Consultancy
Read More
De communicatie verloopt zeer prettig; van een laagdrempelige kennismaking tot snelle reacties per mail en het meedenken in interne cursussen. Wij zijn erg tevreden.
Peter-Paul Verhoef
Peter-Paul VerhoefCEO bij Hightech ICT
Read More
We waarderen Trustlr omdat het ons eenvoudig helpt voldoen aan wet- en regelgeving. Als klein bedrijf kunnen we geen interne vertrouwenspersoon aanstellen. Met Trustlr bieden we collega's toegang tot informatie, voorlichting en advies, wat zorgt voor een veilige werkomgeving.
Eric Beugelsdijk
Eric BeugelsdijkEigenaar bij Roestig Blond
Read More
De proactieve benadering van Trustlr. voor het creëren van een goede werkomgeving past perfect bij onze waarden. Daarnaast helpt het ons ook om volledig te voldoen aan wet- en regelgeving. Trustlr heeft zichzelf bewezen als een waardevolle partner voor ons bedrijf."
Sander Reijsmeijer
Sander ReijsmeijerEigenaar bij Cafe Constant
Read More
Persoonlijk contact en geweldige service. Wij hadden een heel goede en veilige werksfeer, maar toch voelt het goed om vanuit goed werkgeverschap een veilige werkomgeving te bieden aan mijn medewerkers en verder te professionaliseren. De communicatie van Trustlr gaat tot nu toe heel soepel.

Weet je genoeg of heb je nog een vraag?

Ons team staat voor je klaar — vandaag voor al je vragen en morgen voor al je oplossingen op het gebied van een veilige werkcultuur. Plan direct een vrijblijvend adviesgesprek in met een van onze vertrouwenspersonen en ze helpen je met de volgende stap.

Externe vertrouwenspersoon

Een betrouwbare keuze voor Nederlandse ondernemingen.

Externe vertrouwenspersoon Trustlr