Jaarverslag vertrouwenspersoon

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Jaarverslag vertrouwenspersoon

In een professionele werkomgeving is het essentieel om een veilige en respectvolle sfeer te waarborgen. Een vertrouwenspersoon speelt hierin een belangrijke rol. Maar hoe weet een organisatie wat er speelt en welke trends en patronen er zijn op het gebied van ongewenste omgangsvormen? Het antwoord ligt in het jaarverslag van de vertrouwenspersoon. Dit document biedt niet alleen inzicht, maar benadrukt ook het belang van transparantie en vertrouwen binnen een organisatie.

Jaarverslag vertrouwenspersoon
Jaarverslag vertrouwenspersoon

Wat is het jaarverslag vertrouwenspersoon?

Een jaarverslag vertrouwenspersoon is een samenvatting van de werkzaamheden, meldingen, en bevindingen van de vertrouwenspersoon over een specifiek jaar. Het biedt een overzicht van de aard en het aantal meldingen, zonder daarbij de anonimiteit van melders in gevaar te brengen.

Jaarverslag vertrouwenspersoon

Wat staat er in het jaarverslag van de vertrouwenspersoon?

Het jaarverslag van een vertrouwenspersoon is een overzicht van de activiteiten en bevindingen over een specifiek kalenderjaar. Hierin worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 1. Overzicht van meldingen: Het rapport geeft een samenvatting van het aantal ontvangen meldingen, onderverdeeld naar de aard van de klachten, zoals ongewenste omgangsvormen, integriteitskwesties of andere relevante categorieën. Waarbij je voor integriteit kan denken aan kwesties als machtsmisbruik, diefstal op werk, corruptie , afpersing en zakelijke chantage en bij grensoverschrijdend gedrag is er vaak de verdeling in de categorieën Intimidatie, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie.
 2. Trends en patronen: Het rapport kan wijzen op eventuele trends, patronen of verschuivingen die worden waargenomen in de aard of frequentie van de meldingen. Hierdoor kunnen organisatorische risico’s en behoeften beter worden geïdentificeerd.
 3. Analyse van klachten: Het rapport kan een analyse bevatten van de aard, ernst en context van de klachten die zijn ontvangen. Dit kan helpen bij het identificeren van specifieke problemen of aandachtsgebieden binnen de organisatie.
 4. Maatregelen en interventies: Het rapport kan inzicht geven in de genomen maatregelen en interventies om klachten op te lossen of te voorkomen. Dit kan variëren van individuele begeleiding tot organisatiebrede initiatieven.
 5. Aanbevelingen: Op basis van de bevindingen en ervaringen kan de vertrouwenspersoon aanbevelingen doen om het beleid, de procedures of de werkomgeving te verbeteren en mogelijke risico’s te verminderen.
 6. Privacy en vertrouwelijkheid: Het rapport benadrukt altijd het belang van privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens en zorgt ervoor dat geen persoonlijk identificeerbare informatie wordt vrijgegeven.
 7. Verantwoording bestede tijd en middelen: De jaarrapportage van een externe vertrouwenspersoon kan ook een sectie bevatten waarin de bestede tijd en middelen worden verantwoord. Dit geeft inzicht in het aantal uren dat is besteed aan activiteiten zoals gesprekken, bemiddeling en administratie, evenals eventuele kosten die zijn gemaakt. Deze verantwoording draagt bij aan transparantie en laat zien hoe de middelen zijn ingezet om effectieve ondersteuning te bieden aan medewerkers.

Waarom is het jaarverslag van de vertrouwenspersoon belangrijk?

Het jaarverslag is niet slechts een administratieve formaliteit. Het heeft een duidelijke meerwaarde:

 1. Signalering van trends: Door jaarlijks de meldingen te analyseren, kunnen terugkerende problemen of nieuwe trends vroegtijdig worden gesignaleerd.
 2. Aanbevelingen voor beleid: Op basis van de bevindingen kan de vertrouwenspersoon aanbevelingen doen. Hierdoor is de vertrouwenspersoon niet enkel reactief, maar ook proactief betrokken bij het creëren van een veiligere werkomgeving.
 3. Creëren van een veilige en open werkcultuur: Door beleidsmatige wijzigingen op basis van het jaarverslag kunnen organisaties actief werken aan een cultuur waarin medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen.
 4. Vertrouwen: Door open te communiceren over de activiteiten van de vertrouwenspersoon, wordt het vertrouwen in de functie en het belang ervan binnen de organisatie versterkt.

Geheimhouding van melders waarborgen

Het waarborgen van de anonimiteit van melders is een hoeksteen van het werk van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht wat geregeld dient te zijn middels een intern verschoningsrecht. Dit geld dus ook voor jet jaarverslag. In het jaarverslag wordt dan ook nooit persoonlijke of identificeerbare informatie gedeeld. Deze anonimiteit zorgt ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om melding te doen van ongewenst gedrag.

Jaarverslag vertrouwenspersoon

Is een jaarverslag vertrouwenspersoon verplicht?

Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor organisaties om een jaarverslag van de vertrouwenspersoon op te stellen, wordt het sterk aanbevolen. Dit vanwege de transparantie die het biedt en de mogelijkheid om proactief beleidsmatige verbeteringen door te voeren.

Jaarverslag vertrouwenspersoon en de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de belangen van medewerkers. Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon kan voor de OR een waardevol instrument zijn om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Door dit inzicht kan de OR gerichter overleggen met de directie en zo bijdragen aan een veiligere en prettigere werkomgeving voor iedereen.