Agressie en geweld op de werkvloer

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Agressie en geweld op werk

Agressie en geweld de werk zijn ernstige problemen die de mentale, emotionele en fysieke welzijn van werknemers kunnen aantasten. Of je nu direct het doelwit bent of getuige bent van een gewelddadige situatie, het is belangrijk om te weten hoe je moet reageren en welke stappen je kunt nemen om jezelf en anderen te beschermen.

Wat is agressie en geweld op het werk?

Agressie en geweld op het werk omvatten elke vorm van bedreigend of schadelijk gedrag gericht op werknemers. Dit kan variëren van verbale bedreigingen en intimidatie tot fysieke aanvallen. Dergelijk gedrag kan voortkomen uit collega’s, leidinggevenden, klanten of zelfs onbekenden. Het is een probleem dat niet alleen het welzijn van het individu beïnvloedt, maar ook de algehele werksfeer en productiviteit kan ondermijnen.

Voorbeelden van agressie en geweld op het werk

Om een duidelijker beeld te krijgen van wat agressie en geweld op het werk kunnen inhouden, volgen hier enkele uitgebreide voorbeelden:

 • Verbaal geweld: Dit gaat verder dan een verhitte discussie. Het kan gaan om schelden, schreeuwen of bedreigingen uiten naar een collega, wat kan leiden tot een vijandige werkomgeving en mentale stress voor het slachtoffer.
 • Intimidatie: Dit gedrag kan variëren van subtiele manipulaties tot openlijke bedreigingen, waarbij iemand zich onveilig of onder druk gezet voelt. Intimidatie kan ook online plaatsvinden, zoals via e-mails of sociale media.
 • Fysieke aanvallen: Dit zijn directe aanvallen bedoeld om iemand fysiek te schaden. Het kan gaan om slaan, schoppen, duwen of zelfs ernstigere vormen van geweld.
 • Vernieling: Hierbij wordt opzettelijk schade toegebracht aan persoonlijke of bedrijfseigendommen als een vorm van intimidatie of wraak.
 • Bedreigingen: Dit zijn uitingen van de intentie om iemand kwaad te doen, zowel direct als indirect. Ze creëren een sfeer van angst en onzekerheid.

Gevolgen van agressie en geweld op het werk

De impact van agressie en geweld op de werkvloer is diepgaand en kan zowel het individu als de organisatie als geheel beïnvloeden:

 • Psychologische schade: Slachtoffers kunnen last hebben van angst, depressie of posttraumatische stressstoornis, wat hun dagelijkse functioneren en welzijn kan beïnvloeden.
 • Fysiek letsel: In ernstige gevallen kan geweld leiden tot blijvend letsel of zelfs de dood, wat verwoestende gevolgen heeft voor het slachtoffer en hun dierbaren.
 • Verminderde productiviteit: De voortdurende stress en angst kunnen leiden tot verminderde concentratie, motivatie en algehele werkprestaties.
 • Verhoogd ziekteverzuim: De mentale en fysieke belasting kan resulteren in meer ziektedagen, wat de organisatie extra kosten kan opleveren.
 • Reputatieschade: Incidenten van agressie en geweld kunnen de reputatie van een organisatie schaden, wat gevolgen kan hebben voor klantrelaties en toekomstige werving.

Agressie en geweld op het werk, wat kan je doen?

Als je te maken krijgt met agressie of geweld op je werk, zijn hier enkele stappen die je kunt overwegen:

 • Blijf kalm: Hoewel het moeilijk kan zijn, is het essentieel om je emoties onder controle te houden om verdere escalatie te voorkomen. Diepe ademhaling en het herhalen van kalmerende mantra’s kunnen helpen.
 • Zoek een veilige plek: Als de situatie uit de hand loopt, probeer dan jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Dit kan betekenen dat je jezelf opsluit in een kamer of het gebouw verlaat.
 • Meld het incident: Het is cruciaal om je leidinggevende, HR of beveiliging zo snel mogelijk te informeren over het incident, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.
 • Documenteer alles: Het bijhouden van een gedetailleerd verslag van het incident, inclusief getuigenverklaringen, kan later van onschatbare waarde zijn, vooral als er juridische stappen worden overwogen.
 • Zoek ondersteuning: Overweeg professionele hulp, zoals counseling of therapie, om met de nasleep van het incident om te gaan. Dit kan helpen bij het verwerken van trauma en het ontwikkelen van coping-strategieën.

Mijn collega wordt bedreigd of aangevallen, wat kan ik doen?

Als je getuige bent van agressie of geweld tegen een collega, zijn hier enkele stappen die je kunt overwegen:

 • Bied hulp aan: Als het veilig is, probeer dan je collega te helpen of zoek samen een veilige plek. Het belangrijkste is om je eigen veiligheid en die van je collega te waarborgen.
 • Meld het incident: Het is essentieel om je leidinggevende of HR onmiddellijk te informeren over wat je hebt gezien, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.
 • Bied aan om getuige te zijn: Jouw verslag kan cruciaal zijn bij het aanpakken van het incident. Het kan helpen bij het vaststellen van de feiten en het bepalen van de juiste maatregelen.
 • Bied emotionele steun: Het ervaren of getuige zijn van geweld kan traumatisch zijn. Laat je collega weten dat je er voor hem of haar bent en bied een luisterend oor.

Vertrouwenspersoon voor agressie en geweld op het werk

Een vertrouwenspersoon kan een cruciale rol spelen bij het aanpakken van agressie en geweld op het werk. Deze professionals zijn getraind om werknemers te ondersteunen die te maken hebben met dergelijke incidenten. Ze kunnen advies geven, emotionele steun bieden en helpen bij het navigeren door de procedures van het bedrijf. In ernstige gevallen, waarbij er mogelijk sprake is van een misdrijf, is het essentieel om ook de politie in te schakelen. Het is altijd belangrijk om je eigen veiligheid voorop te stellen en de juiste stappen te ondernemen om jezelf en anderen te beschermen.