Seksuele intimidatie op de werkvloer

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Seksuele intimidatie op de werkvloer is een ernstig en gevoelig onderwerp dat zowel mannen als vrouwen kan treffen. Het is cruciaal om te begrijpen wat het precies inhoudt, hoe je het kunt herkennen en wat je kunt doen als je er zelf mee te maken krijgt of het ziet gebeuren bij een collega.

Seksuele intimidatie op werk is een groot maatschappelijk probleem

Wat is seksuele intimidatie op het werk?

Seksuele intimidatie op het werk gaat verder dan alleen ongewenste intimiteiten of fysiek contact. Het verschil tussen intimidatie en seksuele intimidatie zit in de seksuele aard van de intimidatie. Dit kan zich uiten in ongewenste opmerkingen, gebaren, afbeeldingen of gedragingen met een seksuele ondertoon. Het kan gaan om opmerkingen over iemands uiterlijk, ongewenste avances, of zelfs fysieke aanrakingen. Wat voor de één nog net kán, wordt door de ander als onprettig of zelfs ontoelaatbaar ervaren. Het uitgangspunt bij ongewenst gedrag is dat het gaat om het gevoel van het slachtoffer, en niet om de intentie van de dader.

De Omvang van het probleem

Eén op de tien werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele intimidatie. Uit onderzoek blijkt dat in 56% van de gevallen een collega de aanstichter was en in 26% van de gevallen de leidinggevende. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan was verwacht. Werkgevers zijn dan ook verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen.

Het is een misverstand te veronderstellen dat bij seksuele intimidatie altijd sprake zou moeten zijn van intimiteiten of fysiek contact. Persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, eerdere ervaringen, de mate waarin iemand er met anderen over kan praten, opvoeding en cultuur, spelen een grote rol in hoe intimidatie wordt ervaren. Wat voor een jonge werknemer intimiderend kan zijn, heeft soms geen invloed op een ervaren werknemer met jarenlange ervaring.

Seksuele Intimidatie: Gevolgen

Seksuele intimidatie kan diepe emotionele littekens achterlaten bij het slachtoffer. Het kan leiden tot gevoelens van schaamte, angst, depressie en zelfs posttraumatische stressstoornis. Daarnaast kan het ook leiden tot verminderde werkprestaties, een verhoogd ziekteverzuim en zelfs tot het verlaten van de baan. Het heeft ook een bredere impact op de werkomgeving, de teamdynamiek en de algehele productiviteit van de organisatie.

Wat kan je doen tegen seksuele intimidatie

Onderstaand een stappenplan dat weergeeft wat je kan doen tegen seksuele Intimidatie:

  • Erken het probleem: Seksuele intimidatie kan zich op vele manieren manifesteren, van ongepaste opmerkingen tot ongewenste aanrakingen. Het is essentieel om te begrijpen dat je gevoelens geldig zijn en dat je het recht hebt om je veilig en gerespecteerd te voelen op je werkplek.
  • Trek een grens: Het is niet altijd gemakkelijk om voor jezelf op te komen, vooral in een professionele omgeving. Maar door duidelijk te maken dat bepaald gedrag niet acceptabel is, zet je een belangrijke stap in het beschermen van jezelf en anderen. Het is belangrijk om dit te doen op een moment dat je je veilig voelt, en indien mogelijk met een vertrouwde collega in de buurt.
  • Praat erover: Het opkroppen van je gevoelens kan schadelijk zijn voor je mentale welzijn. Zoek iemand die je vertrouwt – een collega, vriend, familielid of de vertrouwenspersoon op je werk – en deel je ervaringen en gevoelens. Het uitspreken van wat je doormaakt kan verlichting bieden en je helpen om perspectief te krijgen op de situatie. Het kan ook waardevolle inzichten en adviezen opleveren over hoe je verder kunt gaan. Mensen die je vertrouwd kunnen je ook helpen in het vinden van een oplossing.
  • Documenteer alles: Het vastleggen van elk incident van seksuele intimidatie kan cruciaal zijn als bewijs, vooral als je besluit om verdere stappen te ondernemen. Door gedetailleerde notities te maken, zorg je ervoor dat je een duidelijk en chronologisch overzicht hebt van wat er is gebeurd.
  • Zoek ondersteuning: Het kan ontmoedigend zijn om alleen te staan tegenover seksuele intimidatie. Door te praten met een vertrouwenspersoon, HR of een leidinggevende, kun je advies en ondersteuning krijgen over hoe je het beste met de situatie kunt omgaan. Zij kunnen je ook informeren over de protocollen en procedures die je werkgever heeft met betrekking tot seksuele intimidatie.
  • Meld het: Als je je comfortabel genoeg voelt en gelooft dat het nodig is, dien dan een officiële klacht in. Het is belangrijk om je gedocumenteerde bewijs bij de hand te hebben wanneer je dit doet, zodat je je claims kunt onderbouwen. Het melden van seksuele intimidatie kan helpen om een einde te maken aan het gedrag en kan ook anderen beschermen tegen toekomstige incidenten.

Als getuige van seksuele intimidatie op werk

Als je getuige bent van seksuele intimidatie op werk, heb je ook een rol te spelen. Het is belangrijk om het slachtoffer te ondersteunen en, indien mogelijk, in te grijpen.

  • Bied een luisterend oor: Laat het slachtoffer weten dat je er voor hem of haar bent en dat je hun gevoelens en ervaringen serieus neemt.
  • Moedig het slachtoffer aan om actie te ondernemen: Soms hebben slachtoffers een duwtje in de rug nodig om de situatie te melden.
  • Bied aan om getuige te zijn: Als je het incident zelf hebt waargenomen, bied dan aan om een getuigenverklaring af te leggen.
  • Zorg ook voor jezelf: Het zien of weten van seksuele intimidatie kan ook invloed hebben op jouw welzijn. Zorg ervoor dat je ook met iemand praat over je gevoelens en zorgen.

Vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie op werk

Een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie op werk is geen overbodige luxe. Seksuele intimidatie op de werkvloer is een ernstig probleem dat diepe emotionele littekens kan achterlaten. Als je te maken hebt met seksuele intimidatie, is het cruciaal om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. Een vertrouwenspersoon kan hierbij een essentiële rol spelen. Deze professional biedt een luisterend oor, geeft advies en kan je begeleiden in eventuele vervolgstappen. Het mooie is dat je altijd de regie in handen houdt. Als je besluit om toch geen verdere stappen te ondernemen, is dat jouw keuze. Het benaderen van een vertrouwenspersoon kan volledig anoniem, waardoor je verzekerd bent van discretie en vertrouwelijkheid. Het is jouw veilige haven in een turbulente situatie. In gevallen waarin de seksuele intimidatie een misdrijf kan vormen, zoals aanranding of verkrachting, is het belangrijk om ook de politie in te schakelen. Een vertrouwenspersoon kan je ook ondersteunen bij deze stap, maar het is belangrijk om te beseffen dat sommige vormen van seksuele intimidatie strafbare feiten zijn die juridische actie vereisen.