Discriminatie op de werkvloer

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Discriminatie op de werkvloer is een ernstig en diepgeworteld probleem dat de mentale, emotionele en professionele welzijn van werknemers kan aantasten. Of je nu direct het doelwit bent of getuige bent van discriminatie van een collega, het is belangrijk om te weten hoe je kunt reageren en welke stappen je kunt nemen om het aan te pakken.

Discriminatie op werk: wat kan je doen?

Wat is discriminatie op werk?

Discriminatie op werk betreft ongelijke behandeling of vooroordelen op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, handicap of enige andere beschermde status. Het kan variëren van subtiele microagressies, zoals ongepaste grappen of opmerkingen, tot openlijke en systematische uitsluiting of benadeling.

Voorbeelden van discriminatie op werk

Onderstaand een overzicht van voorbeelden van discriminatie op werk om een breder begrip te krijgen van wat discriminatie op het werk allemaal kan omvatten.

 • Werving en selectie: Hierbij wordt een potentieel geschikte kandidaat niet aangenomen puur op basis van hun persoonlijke achtergrond, zoals hun ras, geslacht of religie, ondanks hun kwalificaties en ervaring.
 • Promotie en beloning: Dit kan zich uiten wanneer een werknemer wordt gepasseerd voor promotiekansen of een lager salaris krijgt vanwege hun geslacht, ras, leeftijd of andere beschermde kenmerken, ondanks hun prestaties en bijdragen aan het bedrijf.
 • Microagressies: Dit zijn vaak subtiele, alledaagse verbale of non-verbale beledigingen of denigrerende opmerkingen die blijk geven van onderliggende vooroordelen of stereotypen.
 • Uitsluiting: Dit kan gebeuren wanneer een werknemer systematisch wordt uitgesloten van vergaderingen, teamactiviteiten of sociale evenementen, puur vanwege hun culturele achtergrond, geslacht, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken.
 • Pesterijen: Dit gaat verder dan sporadische opmerkingen en omvat voortdurende, gerichte negatieve opmerkingen, grappen of gedragingen die gericht zijn op iemands beschermde kenmerken, wat kan leiden tot een vijandige werkomgeving.

Discriminatie op het Werk: Gevolgen

De gevolgen van discriminatie op het werk zijn verstrekkend en kunnen zowel het individu als de organisatie als geheel beïnvloeden:

 • Emotionele impact: Slachtoffers kunnen gevoelens van isolatie, angst en depressie ervaren, wat hun zelfvertrouwen en welzijn aantast.
 • Verminderde werkprestaties: De voortdurende stress van discriminatie kan leiden tot verminderde concentratie, motivatie en productiviteit.
 • Verhoogd ziekteverzuim: De mentale belasting van discriminatie kan resulteren in fysieke gezondheidsproblemen, waardoor werknemers vaker afwezig zijn.
 • Verloop van personeel: Werknemers die discriminatie ervaren, kunnen eerder geneigd zijn om de organisatie te verlaten, wat leidt tot hogere wervingskosten.
 • Negatieve werkcultuur: Discriminatie kan een sfeer van wantrouwen en onveiligheid creëren, wat de teamdynamiek en samenwerking beïnvloedt.
 • Reputatieschade: Discriminatie kan de externe reputatie van een organisatie schaden, waardoor potentiële klanten en toekomstige werknemers kunnen worden afgeschrikt.

Het is essentieel voor organisaties om proactief discriminatie aan te pakken om een gezonde en inclusieve werkomgeving te bevorderen.

Discriminatie op werk, wat kan je doen?

Onderstaand een overzicht van wat je kan doen als je last hebt van discriminatie op werk:

 • Erken het probleem: Discriminatie kan zich op vele manieren manifesteren, soms subtiel en soms openlijk. Het is cruciaal om te herkennen wanneer je het slachtoffer bent en dit probleem te erkennen, zodat je actie kunt ondernemen.
 • Trek een grens: Wanneer je je in een veilige positie voelt, is het belangrijk om de persoon die discriminerend gedrag vertoont aan te spreken. Door duidelijk te maken welk gedrag je als discriminerend ervaart, kun je de dader bewust maken van de impact van hun acties.
 • Praat erover: Het intern houden van je ervaringen kan leiden tot verhoogde stress en isolement. Door je gevoelens en ervaringen te delen met iemand die je vertrouwt, zoals een collega of vriend, kun je emotionele steun en mogelijk advies krijgen over hoe je verder moet.
 • Documenteer alles: Het bijhouden van een gedetailleerd verslag van discriminatie-incidenten kan later van onschatbare waarde zijn, vooral als je besluit om formele stappen te ondernemen. Dit helpt ook om patronen van gedrag te identificeren.
 • Zoek ondersteuning: Een vertrouwenspersoon of HR-medewerker kan je begeleiden en adviseren over de beste manier om met de situatie om te gaan. Ze kunnen je ook informeren over je rechten en de protocollen van het bedrijf.
 • Meld het: Als je voelt dat de discriminatie blijft voortduren en niet intern wordt aangepakt, is het wellicht tijd om een officiële klacht in te dienen. Zorg ervoor dat je al je documentatie gereed hebt, zodat je een duidelijk en overtuigend geval kunt presenteren.

Mijn collega wordt gediscrimineerd, wat kan ik doen?

Onderstaand een stappenplan van wat je kan doen als je collega wordt gediscrimineerd:

 • Bied een luisterend oor: Als een collega met je deelt dat hij of zij wordt gediscrimineerd, is het belangrijk om empathisch en ondersteunend te zijn. Laat zien dat je hun zorgen serieus neemt en dat je er bent om te helpen.
 • Moedig je collega aan om actie te ondernemen: Terwijl je respecteert dat de uiteindelijke beslissing bij je collega ligt, kun je wel suggesties doen over mogelijke stappen, zoals het spreken met HR of het benaderen van een vertrouwenspersoon.
 • Bied aan om getuige te zijn: Als je getuige bent geweest van discriminerende handelingen of opmerkingen, laat je collega dan weten dat je bereid bent om je observaties te delen, mocht dat nodig zijn voor een formele klacht.
 • Help bij het documenteren: Het bijhouden van een gedetailleerd verslag kan essentieel zijn bij het aankaarten van discriminatie. Als je collega besluit om incidenten te documenteren, kun je aanbieden om te helpen, of het nu gaat om het gezamenlijk opstellen van notities of het delen van je eigen waarnemingen.

Vertrouwenspersoon voor Discriminatie op het Werk

Een vertrouwenspersoon voor discriminatie op het werk speelt een cruciale rol bij het aanpakken van discriminatie. Deze professional is speciaal opgeleid om medewerkers te ondersteunen die te maken hebben met discriminatie. Ze bieden niet alleen een luisterend oor, maar kunnen ook praktisch advies en begeleiding bieden over hoe je het beste met de situatie om kunt gaan.

Het vroegtijdig signaleren en aanpakken van discriminatie is cruciaal. Als zulke kwesties niet tijdig worden aangepakt, kunnen ze escaleren, wat kan leiden tot een sneeuwbaleffect waarbij de situatie steeds verder verslechtert. Dit kan niet alleen schadelijk zijn voor het individuele slachtoffer, maar ook voor de algehele werksfeer en teamdynamiek.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat in ernstige gevallen van discriminatie, vooral wanneer het grenst aan haatmisdrijven, het noodzakelijk kan zijn om externe autoriteiten zoals de politie in te schakelen. Het is essentieel om je eigen veiligheid en welzijn voorop te stellen en de juiste stappen te ondernemen om jezelf en anderen te beschermen. De vertrouwenspersoon kan je hierbij adviseren en begeleiden.