Escalatieladder vertrouwenspersoon

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Escatieladder vertrouwenspersoon

In de dynamische wereld van het moderne bedrijfsleven is het welzijn van werknemers een topprioriteit. Echter, ondanks de beste inspanningen, kunnen er conflicten en problemen ontstaan. Voor leidinggevenden en ondernemers is het daarom essentieel om te begrijpen hoe een vertrouwenspersoon te werk gaat bij het aanpakken van deze kwesties. Door inzicht te hebben in de escalatieladder van de vertrouwenspersoon, kunnen zij beter anticiperen, ondersteunen en samenwerken om een gezonde werkomgeving te waarborgen.

Wat is de escalatieladder van de vertrouwenspersoon?

De escalatieladder van de vertrouwenspersoon is een gestructureerde aanpak die de vertrouwenspersoon hanteert bij het omgaan met meldingen of klachten. Deze ladder geeft de mogelijke stappen weer die ondernomen kunnen worden, beginnend bij de minst ingrijpende tot de meest formele en ingrijpende acties. Bij de stappen die ondernomen kunnen worden is het belangrijk dat de melder in de regie blijft en dat de vertrouwenspersoon de geheimhoudingsplicht in acht neemt.

image

Waarom is de escalatieladder van de vertrouwenspersoon belangrijk voor leidinggevende en ondernemers?

Voor leidinggevenden en ondernemers is het cruciaal om de nuances van deze ladder te begrijpen. Het biedt hen een raamwerk van hoe situaties kunnen escaleren en welke interventies op welk moment passend zijn. Door deze kennis kunnen zij proactief handelen, de juiste ondersteuning bieden en potentiële crisissituaties voorkomen.

De stappen van de escalatieladder van de vertrouwenspersoon

Als medewerker die te maken heeft met ongewenst gedrag of conflicten op de werkvloer, sta je voor een keuze. In essentie zijn er drie opties:

 • Actie ondernemen,
 • Niets doen – maar het risico accepteren dat de situatie escaleert, of
 • De organisatie verlaten.

De vertrouwenspersoon zal altijd proberen om de medewerker te motiveren om stappen te ondernemen. Dit is nagenoeg altijd de meest wenselijke oplossing.

Wanneer de melder besluit actie te ondernemen, worden de volgende stappen in de correcte volgorde doorlopen:

 1. Direct gesprek tussen melder en veroorzaker: Een één-op-één gesprek kan soms al veel verhelderen. Vaak heeft dit gesprek al plaatsgevonden voordat de vertrouwenspersoon betrokken raakt, maar zonder het gewenste resultaat. De vertrouwenspersoon kan de medewerker coachen en voorbereiden om het gesprek nogmaals aan te gaan.
 2. Driegesprek met de vertrouwenspersoon: In deze setting is de vertrouwenspersoon aanwezig om de medewerker te steunen. De vertrouwenspersoon neemt niet de leiding in het gesprek maar grijpt in wanneer nodig.
 3. Gesprek met leidinggevende: Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon hierbij aanschuiven.
 4. Onderzoek door leidinggevende: Een diepgaand onderzoek naar de melding.
 5. Een stap hoger in de hiërarchie: Als er geen oplossing komt, kan er een gesprek plaatsvinden met iemand die hoger in de organisatiestructuur staat.
 6. Doorverwijzing: Naar bijvoorbeeld Bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsarts, vakbond, etc.
 7. Bemiddeling: Een neutrale derde probeert partijen nader tot elkaar te brengen.
 8. Mediation: Een formelere vorm van bemiddeling met een gecertificeerde mediator.
 9. Melder in contact brengen met andere melders: Samen sta je sterker.
 10. Informeren van de ondernemingsraad of medezeggenschap: Bij structurele problemen.
 11. Interne klachtenprocedure: Formeel een klacht indienen binnen de organisatie.
 12. Intern onderzoek: Een diepgaand, onafhankelijk onderzoek binnen de organisatie.
 13. Benaderen van externe partijen: Als interne routes niet tot een oplossing leiden.

Met deze stappen in gedachten kunnen medewerkers, met de hulp van de vertrouwenspersoon, effectief actie ondernemen om een veilige en respectvolle werkomgeving te waarborgen.

Conclusie

Het begrijpen en toepassen van de escalatieladder voor vertrouwenspersonen is cruciaal voor elke leidinggevende en ondernemer die streeft naar een gezonde en harmonieuze werkomgeving. Door proactief te handelen en de juiste stappen te volgen, kunnen conflicten en ongewenst gedrag effectief worden aangepakt. Dit zorgt niet alleen voor het welzijn van individuele medewerkers, maar draagt ook bij aan de algehele productiviteit en reputatie van de organisatie. Als leidinggevende of ondernemer is het jouw verantwoordelijkheid om een veilige haven te bieden aan je team. Door samen te werken met een vertrouwenspersoon en de escalatieladder te volgen, zet je een grote stap in de juiste richting.

Geïnteresseerd in wat de externe vertrouwenspersoon van Trustlr voor jouw organisatie kunnen betekenen? klik hier