Wat is afpersing

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Wat is afpersing?

Afpersing is een vorm van misdrijf waarbij iemand wordt gedwongen om geld, goederen, diensten, of andere voordelen af te staan onder dreiging van geweld of andere strafmaatregelen. Het speelt zich af in zowel de persoonlijke als professionele sfeer en kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokkenen.

Afpersing

Vormen van afpersing

Afpersing kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de methode en het doel:

Financiële afpersing

Financiële afpersing is het proces waarbij iemand door middel van bedreigingen of dwang wordt gedwongen om geld of financiële voordelen af te staan. Dit omvat vaak het dreigen met geweld of schade aan eigendommen als er niet aan de eisen wordt voldaan.

Seksuele afpersing

Seksuele afpersing, ook bekend als ‘sextortion’, is het proces waarbij iemand door middel van bedreigingen of dwang wordt gedwongen tot seksuele handelingen, het versturen van seksueel expliciete materialen, of andere seksuele gunsten.

Informatie afpersing

Informatie afpersing is het proces waarbij iemand wordt gedwongen om aan bepaalde eisen te voldoen door te dreigen met het vrijgeven van gevoelige of beschamende informatie over die persoon.

Hoewel afpersing lijkt op chantage, zijn er duidelijke verschillen. Chantage richt zich meer op het dreigen met onthulling van informatie zonder de directe dreiging van geweld, terwijl afpersing vaak gepaard gaat met fysiek geweld of de dreiging daarmee.

Online afpersing

In het digitale tijdperk heeft afpersing een nieuwe vorm aangenomen: online afpersing. Deze moderne variant maakt gebruik van internet en digitale communicatiemiddelen om slachtoffers te bedreigen en te manipuleren. Cybercriminelen kunnen bijvoorbeeld dreigen met het vrijgeven van persoonlijke foto’s of informatie tenzij er aan hun eisen wordt voldaan. Deze vorm van afpersing kan bijzonder stressvol zijn omdat het bereik en de snelheid van digitale media betekenen dat persoonlijke gegevens in een oogwenk wereldwijd verspreid kunnen worden. Het is essentieel om bewust te zijn van de risico’s van online interacties en passende beveiligingsmaatregelen te treffen om jezelf tegen dergelijke aanvallen te beschermen.

Wat is afdreiging?

Afdreiging is een specifiek element binnen afpersing waarbij het gebruik van dreigementen centraal staat. Het houdt in dat iemand wordt gedwongen om aan bepaalde eisen te voldoen door het dreigen met negatieve gevolgen. Dit kan variëren van fysieke schade aan personen of eigendommen tot het bekendmaken van compromitterende informatie. Afdreiging speelt een cruciale rol in de machtsdynamiek tussen de afperser en het slachtoffer, waarbij de laatste onder druk wordt gezet om tegen zijn wil in te handelen.

Wat is afdreiging

Kenmerken van een afperser

Een afperser gebruikt intimidatie of dreiging om controle te verkrijgen over zijn slachtoffer. Vaak is de afperser iemand die de kwetsbaarheden van het slachtoffer goed kent en deze tegen hen gebruikt om hun doel te bereiken.

Beleid tegen afpersen in organisaties

Organisaties kunnen zich wapenen tegen afpersen door een duidelijk integriteitsbeleid te hanteren. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

  • Integriteitsbeleid: Duidelijke regels en gedragscodes die ethisch handelen binnen de organisatie bevorderen.
  • Klokkenluidersregeling: Een veilig en vaak anonieme regeling waar werknemers misstanden zoals afpersing kunnen melden. De richtlijnen voor de klokkenluidersregeling en de whislteblowing policy worden beschreven in de Wet Bescherming Klokkenluiders.
  • Interne Meldregeling: Procedures voor het melden van incidenten van afpersing binnen de organisatie.
  • Vertrouwenspersoon: Een aangewezen vertrouwenspersoon binnen de organisatie waar werknemers terecht kunnen met vertrouwelijke zaken inzake integriteit en ongewenste omgangsvormen waaronder afpersing.

Ik word afgeperst

Als je wordt afgeperst, is het belangrijk om direct hulp te zoeken. Je kan de autoriteiten in lichten of iemand die je vertrouwd binnen je organisatie zoals de vertrouwenspersoon. Afpersing, waarbij dreigementen van geweld of andere schade worden gebruikt, is een misdrijf. Begin met het opbouwen van een dossier tegen je bedreiger en bouw het dossier verder op door aangifte te doen. Als aangifte doen niet mogelijk is, neem dan contact op met de relevante ondersteunende organisaties.

Het is belangrijk om niet te voldoen aan de eisen van de afperser; betalen of toegeven stopt de afpersing zelden. Vermijd alle contact met je bedreiger, zowel persoonlijk als online, en reageer niet op hun pogingen om met je te communiceren. Installeer filters op je apparaten, blokkeer de contactgegevens van de bedreiger op alle platforms en pas je privacyinstellingen aan om je netwerk te beschermen.

Informeer vrienden en familie en overweeg om nieuwe, beveiligde accounts aan te maken die de afperser niet kent. Beveilig alle apparaten met sterke, unieke wachtwoorden en dek je webcam af om je privacy verder te waarborgen. Nogmaals het belangrijkste is om hulp te zoeken.

Afpersing strafrecht

Afpersing is strafbaar gesteld onder het strafrecht. Het wordt beschouwd als een ernstig misdrijf, waarbij de dader gedreigd heeft met geweld of ernstige schade om iets van waarde te verkrijgen zonder toestemming.

Afdreiging is een klachtdelict en wordt alleen strafrechtelijk vervolgd als het slachtoffer aangifte doet, in tegenstelling tot afpersing, dat ook zonder aangifte door het Openbaar Ministerie vervolgd kan worden.

Straf voor afpersing

De straf voor afpersing kan variëren van geldboetes tot gevangenisstraffen, afhankelijk van de ernst van de daad en de specifieke omstandigheden van het geval. In ernstige gevallen kan afpersing leiden tot langdurige celstraf.

Conclusie

Afpersing is een ernstig misdrijf dat psychologische en financiële impact kan hebben op de slachtoffers. Het is belangrijk dat zowel individuen als organisaties bewust zijn van de risico’s en beschikken over sterke preventieve maatregelen en beleidsplannen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.