Intimidatie op de werkvloer

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Intimidatie op de werkvloer

Intimidatie op de werkvloer is een ernstig probleem dat de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers kan aantasten dat, net als pesten, vaak onopgemerkt blijft. Het is belangrijk om te begrijpen wat intimidatie inhoudt, hoe het kan worden herkend en wat ertegen kan worden gedaan.

Intimidatie op de werkvloer

Wat is intimidatie op het werk?

Intimidatie op de werkvloer verwijst naar herhaaldelijk en ongewenst gedrag dat bedoeld is om een persoon te bedreigen, te vernederen of te ondermijnen. Dit gedrag kan verbaal, fysiek, psychologisch of zelfs digitaal zijn. Het doel van intimidatie is vaak om macht en controle uit te oefenen over een ander.

Kenmerkend is dat je je bedreigd voelt. Bij intimidatie beschrijven slachtoffers geregeld gevoelens van onrechtvaardigheid, machteloosheid en schaamte. Het verschil tussen intimidatie en seksuele intimidatie zit in de seksuele aard van de intimidatie.

Intimidatie voorbeelden

Intimidatie voorbeelden welke zich op de werkvloer kunnen voordoen zijn:

 • Psychologische manipulatie: Het gebruik van tactieken zoals gaslighting, waarbij iemand wordt doen geloven dat zijn of haar realiteit verkeerd is.
 • Dreigementen: Het uiten van directe of indirecte bedreigingen om iemand te controleren of te beïnvloeden.
 • Misbruik van macht: Wanneer iemand zijn of haar positie of autoriteit gebruikt om een ander te domineren of te controleren.
 • Belachelijk maken of vernederen: Iemand publiekelijk kleineren of bespotten, vooral in het bijzijn van collega’s. Dit lijkt ook op pesten op de werkvloer
 • Stalken: Ongepast volgen of bespioneren van een collega, zowel binnen als buiten de werkomgeving.

Psychologische intimidatie

Psychologische intimidatie omvat manipulatie, vernedering, en constante kritiek die de mentale gezondheid van een werknemer ondermijnt. Het doel is vaak om controle uit te oefenen en de zelfwaarde van het slachtoffer te verlagen.

Herkennen van intimidatie op de werkvloer

Intimidatie kan subtiel zijn en daardoor moeilijk te herkennen. Enkele signalen van intimidatie kunnen zijn:

 • Herhaaldelijke kritiek of vernederende opmerkingen
 • Sociale uitsluiting of isolatie
 • Onredelijke werkdruk of onmogelijke deadlines
 • Dreigementen of fysieke agressie
 • Verbreken van communicatie of saboteren van werk

Gevolgen van intimidatie op de werkvloer

Intimidatie op de werkvloer kan gevolgen hebben voor zowel het individu als de bredere organisatie. Slachtoffers kunnen te maken krijgen met ernstige emotionele en fysieke stress, verminderde werkprestaties en zelfs gezondheidsproblemen. Voor de organisatie kan dit leiden tot een verhoogd ziekteverzuim, verminderde teamcohesie en een negatieve bedrijfscultuur.

Wat kan je als organisatie doen tegen intimidatie?

Als organisatie kun je intimidatie op de werkvloer bestrijden door een duidelijke beleid te voeren op Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) door een gedragscode en meldregeling te implementeren, regelmatige training en bewustwordingsprogramma’s aan te bieden, vertrouwenspersonen aan te stellen, en een cultuur van open communicatie en zero-tolerance te bevorderen. Je kan ook een onderzoek instellen naar intimidatie op de werkvloer.

Zorg ervoor dat slachtoffers toegang hebben tot ondersteuning en evalueer het beleid continu om verbeteringen door te voeren. Dit alles draagt bij aan een open en sociaal veilige werkcultuur.

Intimidatie op het werk door leidinggevende

Intimidatie op het werk door leidinggevenden is een vorm van machtsmisbruik waarbij een leidinggevende zijn of haar positie gebruikt om medewerkers te bedreigen, te vernederen of te manipuleren. Dit kan zich uiten in verbale aanvallen, onredelijke werkdruk, uitsluiting of zelfs dreigementen. Het effect is vaak groot voor de betrokken medewerkers, wat leidt tot stress, verminderde productiviteit en een negatieve werksfeer. Het is cruciaal dat organisaties een duidelijke gedragscode en meldregeling hebben, zodat medewerkers weten hoe ze deze misstanden kunnen melden en dat er maatregelen worden genomen om een veilige en respectvolle werkomgeving te waarborgen.

Intimidatie op het werk door leidinggevende
Intimidatie op het werk door een leidinggevende heeft veel impact bij de medewerker en organisatie

Intimidatie op het werk door collega

Intimidatie op het werk door collega’s omvat gedragingen zoals pesten, uitsluiting, roddelen en bedreigingen die een vijandige werkomgeving creëren. Dit soort intimidatie kan ernstige gevolgen hebben voor de mentale gezondheid en werktevredenheid van werknemers. In de onderstaande alinea kun je lezen wat je kunt doen als jij op werk wordt geïntimideerd.

Hoe te handelen bij intimidatie op de werkvloer

Hoe moet je handelen als medewerker wanneer je geïntimideerd wordt op werk. Het is belangrijk om te weten dat je niet machteloos staat en dat er stappen zijn die je kunt ondernemen om jezelf te beschermen en de situatie aan te pakken. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding over wat je kunt doen als je te maken krijgt met intimidatie op je werk:

 • Erken het probleem: Het kan soms moeilijk zijn om onder ogen te zien dat je het doelwit bent van intimidatie, vooral als het subtiel is of als anderen het bagatelliseren. Erkenning is echter de eerste stap naar het vinden van een oplossing.
 • Trek een grens: Als je je veilig genoeg voelt, is het belangrijk om de dader direct te confronteren. Leg op een kalme en duidelijke manier uit welk gedrag je als intimiderend ervaart en vraag hen om te stoppen.
 • Praat erover: Het opkroppen van je gevoelens kan schadelijk zijn voor je mentale welzijn. Zoek iemand die je vertrouwt – een collega, vriend, familielid of de vertrouwenspersoon op je werk – en deel je ervaringen en gevoelens. Naast een luisterend oor helpen deze mensen helpen je ook. je staat er nooit alleen voor.
 • Documenteer alles: Begin met het bijhouden van een gedetailleerd logboek van elk incident van intimidatie. Noteer data, tijden, locaties, betrokken personen, getuigen en een gedetailleerde beschrijving van wat er is gebeurd. Dit kan niet alleen dienen als een manier om het patroon van gedrag te herkennen, maar ook als potentieel bewijs mocht je besluiten verdere stappen te ondernemen. Wij ervaren het tijdlijn model als een fijne methode.
 • Zoek ondersteuning: Het is essentieel om met iemand te praten over wat je doormaakt. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn, een HR-medewerker, een leidinggevende, een therapeut of zelfs een vertrouwde collega. Ze kunnen je niet alleen emotionele steun bieden, maar ook advies geven over hoe je verder kunt gaan.
 • Meld het: Als de intimidatie blijft doorgaan of als het escaleert, overweeg dan om een officiële klacht in te dienen bij je werkgever. Zorg ervoor dat je je gedocumenteerde bewijs bij de hand hebt wanneer je dit doet.

Mijn collega wordt geïntimideerd, wat kan ik doen?

Als je merkt dat een collega wordt geïntimideerd, kun je een belangrijke rol spelen in hun ondersteuning. Hier zijn enkele stappen die je kunt ondernemen:

 • Bied een luisterend oor: Laat je collega weten dat je er voor hem of haar bent.
 • Moedig je collega aan om actie te ondernemen: Soms heeft iemand gewoon een duwtje in de rug nodig om zich uit te spreken.
 • Bied aan om getuige te zijn: Als je de intimidatie zelf hebt waargenomen, kan jouw perspectief waardevol zijn.
 • Help bij het documenteren: Ondersteun je collega bij het bijhouden van een logboek van incidenten.

intimidatie werkgever tijdens ziekte

Het is onverstandig voor werkgevers om werknemers tijdens ziekte te intimideren, omdat dit de re-integratie kan belemmeren en juridische problemen kan veroorzaken. Werknemers hebben het recht op rust en herstel zonder druk of intimidatie, en kunnen juridische stappen ondernemen als hun rechten worden geschonden.

Is intimidatie strafbaar?

Intimidatie is strafbaar en kan leiden tot juridische consequenties, zoals boetes of gevangenisstraf. Werknemers hebben het recht op een veilige werkplek en kunnen juridische stappen ondernemen tegen daders.

Vertrouwenspersoon voor intimidatie op het werk

Een vertrouwenspersoon kan een essentiële rol spelen bij het aanpakken van intimidatie op de werkvloer. Deze professional biedt een luisterend oor, geeft advies en kan je begeleiden in eventuele vervolgstappen. Het is jouw veilige haven in een turbulente situatie.

Ben je geïnteresseerd en wil je wellicht een externe vertrouwenspersoon inhuren? Neem dan een kijkje op onze website en neem contact met ons op.