Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Er is sprake van ongewenst gedrag als dit voor het ‘slachtoffer’ zo voelt.

Een uitgebreidere definitie van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag wordt gekenmerkt door gedragingen die de persoonlijke grenzen, waardigheid, veiligheid of integriteit van een individu overschrijden en als ongepast, schadelijk of verstorend worden ervaren. Het kan moeilijk zijn om een exacte definitie te geven, omdat de perceptie van wat als ongewenst of grensoverschrijdend wordt beschouwd, kan variëren afhankelijk van de context, cultuur en het belangrijkste persoonlijke perceptie. Toch zijn er enkele algemene kenmerken die vaak worden geassocieerd met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag:

  1. Inbreuk op persoonlijke grenzen: Het gedrag gaat voorbij aan de persoonlijke grenzen van een individu, waarbij de persoonlijke ruimte, privacy of fysieke integriteit wordt geschonden.
  2. Ongewenste aard: Het gedrag wordt tegen de wil van het individu ingezet en wordt als storend, ongepast of ongewenst ervaren.
  3. Negatieve impact: Het gedrag heeft schadelijke gevolgen voor het welzijn, de fysieke of mentale gezondheid van het individu, zoals angst, stress, vernedering of trauma.
  4. Ongelijke machtsverhouding: Het gedrag wordt gevoed door een ongelijke machtsverhouding, waarbij een persoon macht uitoefent over een ander of misbruik maakt van een hiërarchische positie.

Binnen het vakgebied van de vertrouwenspersoon spreken wij over Psychosociale Arbeidsbelasting en Integriteit.