Integriteit op de werkvloer

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Integriteit op de werkvloer

Integriteit op de werkvloer is een waarde die belangrijk is voor het creëren van een betrouwbare, respectvolle en ethische werkomgeving. De negatieve gevolgen van integriteit schendingen kunnen grote schade aanrichten aan jouw organisatie in de vorm van negatieve impact op de werkcultuur, financiële schade, imagoschade en integriteit schendingen kunnen zelfs impact hebben op het publieke en maatschappelijke belang.

Dit artikel verkent het belang van integriteit in professionele settings, hoe het kan worden bevorderd en gehandhaafd, en de positieve impact die het heeft op een organisatie.

Wat betekend integer handelen

Integer handelen is eigenlijk een begrip dat niet te definieren is, omdat integriteit betekend dat je handelt volgens bepaalde normen en waarden. Normen en waarden zijn voor ieder persoon anders en zaken zoals tijdgeest, culturele achtergrond etc zorgen ook dat normen en waarden continu veranderen. In het dagelijks leven houdt integer handelen in dat je eerlijk, oprecht en consistent handelt volgens je eigen morele en ethische principes. Het betekent het nemen van verantwoordelijke beslissingen, het erkennen van fouten, en het respecteren van anderen, ongeacht de situatie of persoonlijke belangen. Integer zijn is trouw blijven aan je waarden, zelfs wanneer dit moeilijk is, en handelen op een manier die vertrouwen en respect opbouwt in je relaties.

integriteit op de werkvloer
Wat is integriteit op de werkvloer

Wat is integriteit op de werkvloer

Integriteit op de werkvloer is in principe hetzelfde als integer handelen in het dagelijks leven, maar dan met de nuance aangebracht dat je naast je eigen normen en waarden ook handeld namens de normen en waarden van de organisatie. Deze normen en waarden of een aanzet daartoe staan normaliter beschreven in de gedragscode of gedragscode integriteit. Integer handelen betekent hier dus ook eerlijk en betrouwbaar handelen, transparant zijn in besluitvorming en respect tonen voor collega’s en klanten. Het omvat het vermijden van belangenconflicten, het beschermen van vertrouwelijke informatie en het verantwoordelijk omgaan met bedrijfsmiddelen. Deze principes zijn belangrijk voor het creëren van een respectvolle en betrouwbare werkomgeving.

Voorbeelden van integriteit schendingen op de werkvloer

Onderstaand een lijst met een aantal voorbeelden van integriteit schendingen op de werkvloer

 • Corruptie
 • Omkoping
 • Ongelijke behandeling
 • Misbruik van organisatiemiddelen
 • Misbruik of manipulatie van informatie

Deze lijst is beslist niet volledig; er bestaan andere vormen van niet integer gedrag zoals chanteren en afpersen, waarbij afpersen beschouwd wordt als een type corruptie.

integriteit
Beleid voor integriteit van organisatie: Stop integriteitsschendingen

Beleid voor integriteit van organisatie

Je kan de integriteit van je organisatie waarborgen of bevorderen door verschillende zaken te implementeren die vallen onder een integriteitsbeleid. Een duidelijk beleid start met een gedragscode of een gedragscode integriteit, waarin de normen en waarden van een organisatie worden weergegeven en regels omtrent gedragingen worden vastgelegd:

Hiernaast zijn er de volgende onderwerpen die deel kunnen uitmaken van een integriteitsbeleid om preventief te werken aan de gewenste integriteit op de werkvloer:

 • Gedragscodes of personeelshandboek
 • Vertrouwenspersoon
 • personeel vertegenwoordiging
 • Ondernemersraad
 • Compliance
 • Bedrijfscultuur
 • Klokkenluidersregeling
 • Whistleblowers tool
 • Integriteitscoordinator
 • Compliance officer

Compliance en integriteit op de werkvloer

Compliance en integriteit zijn nauw met elkaar verbonden, maar hebben elk een unieke focus. Compliance draait om het naleven van wet- en regelgeving, governancecodes, beleidsmaatregelen en standaarden. Het is een juridisch en regulerend concept dat zich richt op specifieke vereisten zoals anti-witwassen, anticorruptie, productveiligheid, databescherming, cybersecurity, en naleving van interne gedragsregels en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Integriteit daarentegen gaat verder dan alleen het volgen van regels; het is een ethische houding die individuen aanzet tot het maken van moreel juiste keuzes, zelfs in afwezigheid van specifieke regels. Integriteit omvat eerlijkheid, ethisch handelen en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties, en is fundamenteel voor het opbouwen van vertrouwen binnen een organisatie.

Hoewel compliance vaak een onderdeel is van integer gedrag, is het niet voldoende om alleen ‘compliant’ te zijn. Echte integriteit vereist een dieper begrip en toepassing van ethische principes in alle aspecten van het professionele leven.

Vertrouwenspersoon integriteit

Een vertrouwenspersoon integriteit is belangrijk voor het handhaven van integriteit op de werkvloer. Deze rol biedt een vertrouwelijke omgeving voor medewerkers om integriteitskwesties en grensoverschrijdend gedrag te melden. De vertrouwenspersoon draagt bij aan een transparante, ethische werkomgeving en adviseert over het verbeteren van beleid en procedures.

Voor organisaties met meer dan 50 medewerkers is het aanstellen van een vertrouwenspersoon ook een stap in het voldoen aan de wettelijke verplichting voor een klokkenluidersregeling. Deze regeling is bedoeld om werknemers die misstanden melden te beschermen en te ondersteunen.

Overweeg je een externe vertrouwenspersoon aan te stellen om integriteit te bevorderen en aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen? Bezoek onze website, bekijk onze pagina over de externe vertrouwenspersoon en boek een gratis adviesgesprek voor meer informatie.