Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

In dit artikel zullen wij iets dieper ingaan op de drie hoofdtaken van een vertrouwenspersoon:

Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerker

Als vertrouwenspersoon is een van de belangrijkste taken het bieden van opvang, begeleiding en informatie aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag of andere problemen op de werkvloer. De vertrouwenspersoon luistert actief naar de medewerker, biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving en ondersteunt hen bij het bespreken en verwerken van hun ervaringen. Ze verstrekken informatie over rechten, procedures en mogelijke oplossingen, waardoor de medewerker beter geïnformeerd is en weloverwogen beslissingen kan nemen.

Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie

Een vertrouwenspersoon heeft ook als taak om de organisatie voor te lichten, te informeren en te inspireren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting en ongewenst gedrag. Ze spelen een actieve rol in het vergroten van bewustwording en het creëren van een positieve werkcultuur. Dit omvat het organiseren van trainingen, workshops en informatiesessies om medewerkers en leidinggevenden te informeren over gedragsnormen, respectvolle communicatie en het belang van een veilige en gezonde werkomgeving. Door het verstrekken van relevante informatie en het delen van best practices kunnen vertrouwenspersonen bijdragen aan een positieve verandering binnen de organisatie.

Adviseren van bestuur en management

Vertrouwenspersonen spelen een adviserende rol voor het bestuur en het management van de organisatie. Ze kunnen advies geven over het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting en ongewenst gedrag. Daarnaast kunnen ze aanbevelingen doen voor het verbeteren van de werkomgeving en het creëren van een cultuur van respect en vertrouwen. Door hun expertise en ervaring kunnen vertrouwenspersonen waardevol advies verstrekken aan het hogere managementniveau, waardoor zij kunnen bijdragen aan het creëren van een positief werkklimaat en het verminderen van ongewenst gedrag.

Door deze taken uit te voeren, vervult een vertrouwenspersoon een essentiële rol binnen een organisatie. Ze bieden ondersteuning aan medewerkers, dragen bij aan bewustwording en cultuurverandering, en adviseren het bestuur en management om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen. Wil je alles weten over vertrouwenspersonen, lees dan ook: Wat doet een vertrouwenspersoon?