Trustlr Kennisbank

Search

Thema's

Lees meer over:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Categorie: Begrippenlijst Vertrouwenspersoon

Intern verschoningsrecht

Het intern verschoningsrecht is een juridisch concept dat verwijst naar het recht van vertrouwenspersonen om bepaalde informatie vertrouwelijk te houden binnen de organisatie. Het houdt

Kleinbedrijf

Het klein bedrijf is een verzamelnaam voor de groep bedrijven binnen het MKB met minder dan 50 werknemers en een omzet to 10 miljoen Euro

Microbedrijf

Het micro bedrijf is een verzamelnaam voor de groep kleinste bedrijven binnen het MKB. Deze categorie kenmerkt zich door het aantal werknemers in dienst, minimaal

Wat is een formele klachtenregeling

Een formele klachtenregeling is een gestructureerd en officieel proces binnen een organisatie dat specifiek is ontworpen om klachten van medewerkers te behandelen. Het biedt medewerkers

Wat is een informele klachtenstructuur

Een informele klachtenstructuur verwijst naar een niet-officiële of niet-formele manier waarop medewerkers binnen een organisatie hun klachten kunnen uiten en bespreken. Het biedt medewerkers de

Gedragscode definitie

Een gedragscode is een schriftelijk document dat de ethische principes, normen en verwachtingen van een organisatie vastlegt, bedoeld om richting te geven aan het gedrag

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) verwijst naar de belasting die het gevolg is van de interactie tussen het werk en de werkomgeving, en de

Wat is zakelijke integriteit

Zakelijke integriteit verwijst naar de ethische en verantwoordelijke handelspraktijken binnen een organisatie. Het omvat het naleven van wettelijke voorschriften, interne gedragscodes en ethische normen. Zakelijke

Seksuele Intimidatie definitie

Lees hier ons nieuwe artikel over: Seksuele intimidatie op de werkvloer Seksuele intimidatie op de werkvloer verwijst naar ongewenst seksueel gedrag of ongepaste seksuele opmerkingen