Intern verschoningsrecht

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Het intern verschoningsrecht is een juridisch concept dat verwijst naar het recht van vertrouwenspersonen om bepaalde informatie vertrouwelijk te houden binnen de organisatie. Het houdt in dat interne vertrouwenspersonen, zoals een interne vertrouwenspersoon of leden van een vertrouwenscommissie, niet verplicht kunnen worden om vertrouwelijke informatie te delen met derden, inclusief het management of de werkgever.

Dit verschoningsrecht is van essentieel belang om een veilige en vertrouwelijke omgeving te creëren waarin werknemers vrijuit kunnen spreken zonder angst voor repercussies. Het versterkt het vertrouwen van medewerkers in de vertrouwenspersoon en zorgt ervoor dat zij open en eerlijk kunnen communiceren over hun ervaringen en zorgen.

Het intern verschoningsrecht kan echter beperkingen hebben. In sommige gevallen kan het worden doorbroken als er sprake is van een wettelijke plicht tot openbaarmaking, zoals bij vermoedens van strafbare feiten. Het is belangrijk dat vertrouwenspersonen op de hoogte zijn van de grenzen van hun verschoningsrecht en duidelijke richtlijnen volgen om te zorgen voor een evenwicht tussen vertrouwelijkheid en het naleven van de wet.