Discriminatie definitie

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Discriminatie op de werkvloer verwijst naar het ongelijk behandelen van medewerkers op basis van bepaalde kenmerken, zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, nationaliteit, seksuele oriëntatie, handicap of andere beschermde gronden. Het is een vorm van onrechtvaardige behandeling die de gelijke kansen, rechten en waardigheid van individuen aantast.

Discriminatie op de werkvloer kan verschillende vormen aannemen, zoals het nemen van onrechtvaardige beslissingen bij werving en selectie, het bevorderen van ongelijkheid in salaris of promotiekansen, het creëren van een vijandige werkomgeving, het toepassen van onterechte disciplinaire maatregelen, het maken van denigrerende opmerkingen of het pesten van medewerkers op basis van hun kenmerken.