Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) verwijst naar de belasting die het gevolg is van de interactie tussen het werk en de werkomgeving, en de persoonlijke kenmerken van medewerkers. Het omvat de effecten van werkgerelateerde factoren op de psychische en fysieke gezondheid van werknemers.

PSA kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

  1. Werkdruk: Overmatige taakeisen, te strakke deadlines, hoge productiviteitsverwachtingen en een te grote werkhoeveelheid kunnen leiden tot stress en psychische belasting.
  2. Emotionele belasting: Werk waarbij het nodig is om emotioneel betrokken te zijn, zoals zorgberoepen of klantenservice, kan leiden tot emotionele uitputting, empathiemoeheid en stress.
  3. Ongewenst gedrag op het werk: Dit omvat pesten, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag dat leidt tot psychosociale belasting en een onveilige werkomgeving.
  4. Gebrek aan sociale steun: Een gebrek aan steun van collega’s, leidinggevenden of een gebrek aan participatie in besluitvorming kan bijdragen aan psychische belasting.

Het is belangrijk voor werkgevers om PSA te herkennen, te beoordelen en passende maatregelen te nemen om de psychosociale risico’s op de werkvloer te beheersen. Dit omvat het bevorderen van een positieve werkcultuur, het bieden van sociale steun, het creëren van een gezonde balans tussen werk en privéleven, het aanpakken van ongewenst gedrag en het bieden van middelen en ondersteuning om werknemers te helpen omgaan met werkdruk en stress. Het voorkomen en verminderen van psychosociale arbeidsbelasting draagt bij aan het welzijn van werknemers en het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving. Een vertrouwenspersoon kan een essentiële rol