Wegwijzer ongewenst gedrag

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Wegwijzer ongewenst gedrag: Een krachtig hulpmiddel van SZW voor het aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer

Een veilige en respectvolle werkomgeving is van cruciaal belang voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Helaas worden sommige werknemers geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, intimidatie of seksuele intimidatie. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Wegwijzer ongewenst gedrag ontwikkeld als een waardevol instrument om werkgevers en werknemers te helpen dit probleem aan te pakken. In dit artikel gaan we dieper in op de wegwijzer ongewenst gedrag van SZW, de belangrijkste kenmerken en voordelen ervan, en hoe het kan bijdragen aan een respectvolle werkcultuur.

Wat is de wegwijzer ongewenst gedrag?

De wegwijzer ongewenst gedrag is een praktische gids die werkgevers en werknemers ondersteunt bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer. Het biedt informatie, advies en praktische tools om bewustwording te creëren, ongewenst gedrag te herkennen en effectieve maatregelen te nemen om dit gedrag te voorkomen en te bestrijden. De wegwijzer is gebaseerd op de wettelijke kaders en bevat richtlijnen en tips die kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van organisaties.

Belangrijkste kenmerken en voordelen van de wegwijzer ongewenst gedrag:

 1. Bewustwording en preventie: De wegwijzer ongewenst gedrag biedt uitgebreide informatie over de verschillende vormen van ongewenst gedrag en de mogelijke gevolgen ervan. Het helpt werkgevers en werknemers om zich bewust te worden van de impact van ongewenst gedrag en het belang van preventieve maatregelen.
 2. Praktische handvatten: De wegwijzer biedt praktische tips en handvatten om ongewenst gedrag te herkennen en te voorkomen. Het bevat richtlijnen voor het opstellen van gedragscodes, het voeren van functioneringsgesprekken en het creëren van een veilige werkomgeving. Daarnaast biedt het hulpmiddelen zoals voorbeeldformulieren en checklists.
 3. Beleidsontwikkeling: De wegwijzer ongewenst gedrag ondersteunt werkgevers bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan. Het helpt bij het opstellen van duidelijke regels en procedures, het creëren van een open cultuur waarin medewerkers ongewenst gedrag durven melden, en het organiseren van passende interventies en sancties.
 4. Rolverdeling en verantwoordelijkheden: De wegwijzer benadrukt de verantwoordelijkheden van werkgevers, leidinggevenden en werknemers bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. Het biedt inzicht in de rol van verschillende betrokkenen en stimuleert een gezamenlijke aanpak. De vertrouwenspersoon is een essentieel persoon in deze rolverdeling.
 5. Samenwerking en communicatie: De wegwijzer moedigt werkgevers en werknemers aan om samen te werken bij het aanpakken van ongewenst gedrag. Het benadrukt het belang van open communicatie, het betrekken van medewerkers bij het beleid en het bieden van ondersteuning aan slachtoffers.

Hoe kan de wegwijzer ongewenst gedrag helpen?

De wegwijzer ongewenst gedrag biedt praktische hulp bij het creëren van een werkomgeving waarin respect, veiligheid en welzijn centraal staan. Het kan werkgevers en werknemers ondersteunen bij:

 1. Het ontwikkelen en implementeren van een adequaat beleid tegen ongewenst gedrag.
 2. Het vergroten van bewustwording en kennis over ongewenst gedrag.
 3. Het herkennen en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag op de werkvloer.
 4. Het bieden van richtlijnen voor het melden en opvolgen van incidenten.
 5. Het ondersteunen van slachtoffers van ongewenst gedrag.
 6. Het bevorderen van een positieve en respectvolle werkcultuur.

Conclusie

De wegwijzer ongewenst gedrag van SZW is een waardevol instrument dat werkgevers en werknemers helpt bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer. Met praktische informatie, richtlijnen en tools bevordert de wegwijzer een respectvolle werkomgeving en draagt het bij aan het welzijn en de productiviteit van werknemers. Door het implementeren van de aanbevelingen uit de wegwijzer kunnen organisaties een belangrijke stap zetten naar een werkcultuur waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Wil je gelijk aan de slag met de wegwijzer ongewenst gedrag, download de handreiking hier.