Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is de beroepsvereninging van vertrouwenspersonen voor ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersonen van integriteit. Deze organisatie zet zich in om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Maar wat betekent dat precies, en hoe werkt de LVV? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat is de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)?

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is de beroepsvereniging die zich richt op het ondersteunen en professionaliseren van de rol van vertrouwenspersonen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze zijn er om een veilige haven te bieden, niet alleen voor werknemers die moeilijkheden ondervinden, maar ook voor de vertrouwenspersonen zelf. Bij de LVV draait alles om het creëren van een werkcultuur waarin transparantie, respect en veiligheid vooropstaan. Bovendien zet de LVV zich in voor de ontwikkeling en erkenning van de rol van vertrouwenspersoon, terwijl ze tegelijkertijd de standaarden van de beroepspraktijk stimuleren en handhaven. Wil jij aan de slag als vertrouwenspersoon lees dan ook ons artikel ZZP vertrouwenspersoon.

Wat doet de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen?

De LVV ondersteunt vertrouwenspersonen met training, certificering, en continue professionele ontwikkeling. Ze bieden een platform voor kennisuitwisseling, netwerken, en zijn een stem in de nationale dialoog over werkveiligheid en -ethiek. Hun rol is belangrijk; ze vormen de brug tussen werknemers en organisaties, zorgen voor duidelijke communicatie en helpen conflicten op te lossen op een manier die voor alle partijen geruststellend is.

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen

Certificering van vertrouwenspersonen

Een belangrijk aspect van de LVV is het faciliteren van certificeringen van vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersonen die door de LVV zijn gecertificeerd, hebben een grondige training ondergaan en voldoen aan hoge professionele normen. Deze certificering is een teken van kwaliteit en deskundigheid, waardoor werknemers erop kunnen vertrouwen dat ze in goede handen zijn. Het is een proces dat transparantie en professionaliteit waarborgt in een rol die vaak te maken heeft met gevoelige en complexe kwesties. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen faciliteert de accreditatie en certificeringen in samenwerking met Hobéon SKO.

De certificering van vertrouwenspersonen loopt via Hobéon SKO

Waar staat de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen ?

De LVV staat voor integriteit, vertrouwen, en professionaliteit. Ze begrijpen de uitdagingen waarmee werknemers en organisaties worden geconfronteerd en streven ernaar deze te navigeren met empathie en duidelijkheid. Hun doel is om werkomgevingen te creëren waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Ze zijn er om te verzekeren dat, ongeacht de situatie, er altijd iemand is om naar je te luisteren en je de weg te wijzen.

Waarom is de LVV belangrijk?

In een wereld waar werkplekken ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag dagelijks in het nieuws komen stijgt de vraag naar vertrouwenspersonen exponentieel. Het beroep van een vertrouwenspersoon is echter nog geen beschermt beroep. De LVV is echter een soort keurmerk waardoor bedrijven zich kunnen verzekeren van een kundig en professioneel vertrouwenspersoon.

Door actief te participeren in dialogen met overheidsinstanties, politieke entiteiten en belanghebbenden, neemt de vereniging ook haar verantwoordelijkheid in bredere zin. De LVV streeft ernaar erkend te worden als het toonaangevende kenniscentrum en de voornaamste beroepsvereniging op haar gebied. Ze zorgen ervoor dat er normen worden gesteld en nageleefd, bieden een vangnet voor degenen die het nodig hebben, en helpen een cultuur van openheid en respect te bevorderen. Hun werk helpt niet alleen individuele werknemers, maar verbetert ook de algehele gezondheid en productiviteit van organisaties.

Samenvattend, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is er om ervoor te zorgen dat werkplekken veilige, ondersteunende omgevingen zijn. Ze zijn een essentiële schakel in het handhaven van professionele normen en het ondersteunen van werknemers door dik en dun. Met de LVV kunnen werknemers en vertrouwenspersonen erop vertrouwen dat ze niet alleen staan.