Wat doet een preventiemedewerker?

Search

Thema's

Meer binnen deze categorie:

Waarom een kennisbank?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige werkomgeving, daarom bieden wij ook deze kennis aan, maar als je nou meer wilt lezen over onze diensten klik dan hieronder.

Inhoudsopgave

Inleiding

Een preventiemedewerker, soms ook bekend als arbocoördinator, speelt een cruciale rol binnen elke organisatie om de werkomgeving veilig en gezond te houden. Deze deskundige zorgt ervoor dat werknemers en werkgevers samenwerken aan het verminderen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van verzuim.

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners om een gezonde en veilige werkplek te garanderen. Hun takenpakket is breed en omvat het inventariseren van risico’s, het maken van een plan van aanpak op basis van deze risico’s, het uitvoeren van verbetermaatregelen, het adviseren over veiligheid en gezondheid op het werk, en het zorgen voor bedrijfshulpverlening.

Taken van een preventiemedewerker

De kernactiviteiten van een preventiemedewerker omvatten:

  • Het uitvoeren van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
  • Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak op basis van de RI&E voor de geïdentificeerde risico’s.
  • Helpt bij de implementatie van de maatregelen uit het plan van aanpak
  • Het geven van voorlichting over veilig en gezond werken.
  • Het adviseren van de werkgever over verbeteringen in de werkomstandigheden.

Het belang van preventie op de werkvloer

Preventie op de werkplek is essentieel om werkgerelateerde ongevallen en ziektes te voorkomen. Een effectieve preventiestrategie draagt bij aan het welzijn van werknemers, verhoogt de productiviteit en voldoet aan wettelijke verplichtingen.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Ja, volgens artikel 13 van de Arbowet is elk bedrijf verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De wet specificeert de taken, deskundigheid en onafhankelijkheid van de preventiemedewerker, waarbij in kleine bedrijven (tot 25 werknemers) de werkgever deze rol zelf mag vervullen.

Samenwerking met andere rollen

De preventiemedewerker staat niet alleen; hij of zij werkt samen met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PV, de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon en eventueel andere externe arbodeskundigen. Deze samenwerking is belangrijk voor het effectief beheren van arbeidsrisico’s. Sommige organisaties kiezen ervoor om de rol van preventiemedewerker en vertrouwenspersoon te combineren en dus neer te leggen bij dezelfde persoon.

Preventiemedewerker opleiding

Hoewel er geen specifieke opleidingseisen zijn, is het belangrijk dat de preventiemedewerker over voldoende kennis en ervaring beschikt om de taken effectief uit te voeren en is er een groot aanbod aan opleidingen om de preventiemedewerker op te leiden. Veel preventiemedewerkers volgen trainingen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Veel cursussen voor de opleiding preventiemedewerker nemen slechts 1 dag in beslag.

Ontslagbescherming preventiemedewerker

Om hun taken onafhankelijk uit te kunnen voeren, genieten preventiemedewerkers ontslagbescherming. Dit zorgt ervoor dat zij hun rol effectief kunnen vervullen zonder vrees voor represailles.

Aanstellingsbrief preventiemedewerker

De aanstelling van een preventiemedewerker wordt formeel vastgelegd in een aanstellingsbrief, die de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden specificeert. Deze aanstellingsbrief is belangrijk voor de eventuele ontslagbescherming en ook om bewijslast te hebben een eventuele controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De aanstellingsbrief preventiemedewerker is ook belangrijk voor de bewijsvoering als de ondernemer zelf de rol van preventiemedewerker uitvoert.

Conclusie

De preventiemedewerker is een onmisbare schakel in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Door proactief risico’s aan te pakken en een cultuur van veiligheid en gezondheid te bevorderen, draagt de preventiemedewerker bij aan het welzijn van alle werknemers en de algehele prestaties van de organisatie.