LVV-registervertrouwenspersoon vervangt LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon

De LVV-registervertrouwenspersoon vervangt per 1 januari 2024 de LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon. In dit artikel lees je waarom de term “LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon” zal plaatsmaken voor “LVV-registervertrouwenspersoon”. Deze wijziging is niet enkel een naamswijziging; het benadrukt dat deze professionals zijn opgenomen in het officiële register van de LVV, een belangrijke stap in het waarborgen van kwaliteit en het keurmerk.

LVV-registervertrouwenspersoon
LVV-registervertrouwenspersoon

Verhoogde kwaliteitsnormen voor de LVV-registervertrouwenspersoon

Met de introductie van de LVV-registervertrouwenspersoon, zet de LVV in op verhoogde kwaliteitsnormen en een nieuwe standaard. Het landelijke centrale examen dat in 2024 wordt gelanceerd, is een duidelijk signaal van hogere standaarden en het streven naar uniformiteit in de kwaliteit van de geaccrediteerde vertrouwenspersonen. De huidige examens om LVV-registervertrouwenspersoon of LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon te behalen, worden door verschillende opleiders zelf opgesteld en afgenomen. Het niveau van de examinering hield soms wat te wensen over. Dit nieuwe centrale examen is een kwaliteitskeurmerk, waardoor een uniforme standaard gaat gelden voor professionals die de titel LVV-registervertrouwenspersoon dragen.

Transparantie voor certificering en lidmaatschap LVV

Een andere reden voor de invoering van de LVV-registervertrouwenspersoon is dat het
voor de samenleving onduidelijk is of een lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen ook een LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon is. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle leden van de LVV gecertificeerd zijn en in het Hobéon beroepsregister zijn opgenomen. Vandaar ook de naam LVV-register vertrouwenspersoon. Huidige leden die niet gecertificeerd vertrouwenspersoon zijn, kunnen gebruik maken van een overgangsregeling, maar moeten de opleiding en centraal examen succesvol afronden.

Wettelijke veranderingen onderstrepen het belang van de LVV-registervertrouwenspersoon

De initiatiefwet van Maatoug van GroenLinks is in de Tweede Kamer reeds aangenomen en ligt op moment van schrijven ter goedkeuring in de Eerste Kamer. Zoals het wetsvoorstel er nu ligt wordt het verplicht voor bedrijven vanaf 10 medewerkers om een in- of extern vertrouwenspersoon aan te stellen die toegankelijk is voor alle medewerkers. In het wetsvoorstel zijn kwaliteitseisen opgenomen voor vertrouwenspersonen en komt er waarschijnlijk een opleidingsvereiste.

Omdat de LVV de grootste en meest professionele organisatie is die momenteel toeziet op de kwaliteit gaan wij ervanuit dat de LVV de instantie gaat zijn die invulling gaat geven aan de kwaliteitseisen die worden genoemd in de wetgeving. De stappen die nu genomen worden om de kwaliteit van de LVV-registervertrouwenspersoon te waarborgen lijken hier voorbereidend werk voor te zijn.

Waarom een LVV-registervertrouwenspersoon

Onlangs publiceerde de FNV een rapport met conclusies over hoe medewerkers de zichtbaarheid en deskundigheid van vertrouwenspersonen ervaren. Zie hierover ook het blogartikel FNV rapport omgangsvormen op de werkvloer. Volgens de respondenten kan de zichtbaarheid en deskundigheid van een vertrouwenspersoon verbeterd kan worden. Bij 13% van de ondervraagden was geen vertrouwenspersoon aanwezig. En slechts 51% procent van de ondervraagden gaf aan dat als er iemand aanwezig was, men wist wie die persoon dan is. Op het gebied van deskundigheid en vertrouwen geeft een derde aan de vertrouwenspersoon deskundig te vinden en ongeveer 15% de vertrouwenspersoon niet te vertrouwen.
Dit wetsvoorstel benadrukt het belang van het hebben van een gecertificeerde vertrouwenspersoon, wat de rol van de LVV-registervertrouwenspersoon nog centraler zal stellen in organisaties.

LVV-registervertrouwenspersoon Trustlr
Trustr werkt volledig met LVV-registervertrouwenspersonen

Trustlr werkt volledig met LVV-registervertrouwenspersonen

De komst van de LVV-registervertrouwenspersoon markeert een nieuw tijdperk van verhoogde professionalitijd, kwaliteit en vertrouwen. Trustlr staat voor deze normen en daarom zijn al onze professionals LVV-registervertrouwenspersonen. We begrijpen dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen en we zijn hier om deze te beantwoorden. Heb jij vragen of ben je geïnteresseerd in de dienst van de vertrouwenspersoon neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina.

Samenvattend, de LVV-registervertrouwenspersoon is niet zomaar een nieuwe titel; het is een stap naar verbeterde kwaliteit, vertrouwen, en zorg voor jouw werkomgeving.

Geschreven door: Ruben Woudenberg

Deel dit bericht op: