FNV rapport omgangsvormen op de werkvloer

FNV pleit ook voor het wettelijk verplichten van vertrouwenspersoon na onderzoek rapport over omgangsvormen op de werkvloer

Op 13 oktober 2023 heeft de FNV, de grootste vakbond van Nederland, een eigen rapport uitgebracht ‘horen, zien en zwijgen – omgangsvormen op de werkvloer’. Volgens het rapport is de werkvloer niet veilig in Nederland, voor met name vrouwen en mensen met flexibele arbeidscontracten. We zien en lezen in de media al langere tijd over grensoverschrijdend gedrag. Volgens de FNV is dat slecht het topje van de ijsberg en zijn de problemen veel omvangrijker. Om die reden pleit de vakbond dan ook voor het wettelijk verplicht stellen van een intern- of extern vertrouwenspersoon.

FNV rapport omgangsvormen op de werkvloer
FNV rapport omgangsvormen op de werkvloer

Opvallende conclusies uit FNV rapport over omgangsvormen op de werkvloer

Het FNV rapport over omgangsvormen op de werkvloer komt, in tegenstelling tot het jaarlijkse grootschalige onderzoek van TNO, met opvallende conclusies. Daar waar TNO met de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) vooral de arbeidsomstandigheden met cijfers blootlegt, gaat de FNV nog een stapje verder door in het onderzoek ook vragen mee nemen als wie het grensoverschrijdende gedrag veroorzaakte, de zichtbaarheid en deskundigheid van de vertrouwenspersoon en voorlichting over (on)gewenst gedrag. Ook gaat het onderzoek dieper in op de suggesties van werknemers voor het beleid van sociale veiligheid. Opvallende conclusies die de FNV trekt gaat over de vaak negatieve rol van leidinggevenden en het gebrek aan voorlichting over het onderwerp.

De rol van leidinggevenden volgens het FNV rapport over omgangsvormen op de werkvloer

Het rapport van de FNV over omgangsvormen op de werkvloer is niet mals over de rol van leidinggevenden: ze zijn vaker dader dan oplosser. FNV meldt dat uit hun onderzoek is gebleken dat in 50% van de gevallen de leidinggevende de dader is. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op een enquête die door 1725 mensen volledig zijn ingevuld tussen december 2022 en oktober 2023. Respondenten konden meerdere antwoorden invullen.

Negatieve rol leidinggevende FNV rapport omgangsvormen op de werkvloer
Negatieve rol leidinggevende FNV rapport omgangsvormen op de werkvloer

Gebrek aan voorlichting over (on)gewenste omgangsvormen

De respondenten uit het onderzoek gaven ook aan dat er onvoldoende voorlichting wordt gegeven over het onderwerp. Maar liefst 68% van de ondervraagden gaf aan de er geen voorlichtingsmateriaal (zichtbaar) aanwezig is. Dit komt vaak doordat de vertrouwenspersoon alleen wordt ingeschakeld mocht een situatie al uit de hand gelopen zijn. Veel mensen weten niet dat het ook de rol is van een vertrouwenspersoon om leidinggevenden en medewerkers voorlichting te geven over (on)gewenste omgangsvormen, zodat de werkcultuur wordt verbeterd.

Voorlichting ongewenste omgangsvormen
Voorlichting ongewenste omgangsvormen uit FNV rapport

Zichtbaarheid en deskundigheid van de vertrouwenspersoon

Uit de cijfers van de FNV blijkt tevens dat de zichtbaarheid en deskundigheid van een vertrouwenspersoon verbeterd kan worden. Bij 13% van de ondervraagden was geen vertrouwenspersoon aanwezig. En slechts 51% procent van de ondervraagden gaf aan dat als er iemand aanwezig was, men wist wie die persoon dan is. Op het gebied van deskundigheid en vertrouwen  geeft een derde aan de vertrouwenspersoon deskundig te vinden en ongeveer 15% de vertrouwenspersoon niet te vertrouwen.

FNV pleit na conclusies uit rapport over ongewenste omgangsvormen voor verandering in wetgeving en verplicht stellen van vertrouwenspersoon

De FNV stelt een vijftal maatregelen voor die opgenomen moeten worden in de wetgeving, zodat de werkvloer veiliger wordt. Op een aantal van die maatregelen controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) al op aanwezigheid in de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dat zijn de gedragscode, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling en -commissie. Zie voor het uitgebreide artikel over waar de Arbo-inspectie op controleert  het kennisbankartikel: Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Nieuwe maatregelen die de FNV noemt zijn dat een verbod op zwijgbedingen moet worden opgenomen en een bredere definitie wat onder het werk valt, zoals ook woon-werkverkeer. Wil je het rapport van de FNV inzien klik dan: hier

Trustlr bied oplossing voor aangedragen problemen rapport FNV omgangsvormen op de werkvloer

De uitkomsten FNV-rapport zijn voor ons bij Trustlr geen nieuwe inzichten. Wel is het een goede bevestiging dat Trustlr de oplossing biedt. Trustlr is opgericht vanuit de overtuiging dat het creëren van een veilige werkcultuur slimmer en beter kan en wij hanteren een meer proactieve aanpak.

Voorlichting
Wij staan voor advies en voorlichting al ver vóór eventuele escalatie. In de praktijk zien we ook wij dat voorlichting vaak niet gegeven wordt, omdat het gezien wordt als ondergeschikt belang en vanwege de bijkomende kosten. Het doel van Trustlr is om de belangrijke voorlichting toegankelijk te maken voor iedere medewerker bij ieder bedrijf. Dit doen wij middels het aanbieden van voorlichting via e-learnings op ons platform, TrustNet. Hiermee behalen wij zonder extra kosten, toch veel meer resultaat.

Leidinggevenden
Zoals het FNV-rapport ook aangeeft is de rol van de leidinggevende binnen een organisatie van essentieel belang voor het uitdragen van beleid en het geven van het goede voorbeeld op het gebied van gewenste omgangsvormen. Het betreft hier de voorbeeldfunctie, signaleringsfunctie en toegankelijk zijn als eerste aanspreekpunt voor medewerkers.

Ons platform voorziet ook in voorlichting speciaal voor leidinggevenden. Juist op deze belangrijke gebieden. Wat houdt deze voorbeelfunctie in, hoe signaleer ik ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en hoe grijp ik hierbij in. Zeker jonge en onervaren managers kunnen deze handvaten goed gebruiken. Daarnaast helpt de e-learning bij een stuk bewustwording over het eigen gedrag

Zichtbaarheid en deskundigheid vertrouwenspersoon
Een voordeel van het platform TrustNet is dat onze vertrouwenspersonen goed zichtbaar zijn. Alle medewerkers weten binnen organisaties waarmee wij werken weten ons te vinden en weten door de voorlichting precies waarmee wij ze kunnen helpen. Al onze LVV- gecertificeerde vertrouwenspersonen stellen zich persoonlijk voor op het platform en medewerkers kunnen zelf kiezen met wie zij in gesprek willen.

Wil je meer over Trustlr weten, lees over onze werkwijze op hoe werkt trustlr of plan een gesprek in om kennis te maken via deze link.

Geschreven door: Monica Ceulen & Ruben Woudenberg

Deel dit bericht op: