Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Artsenvakblad onthult probleem van grensoverschrijdend gedrag in de zorg

De gezondheidszorg is een sector waarin zorgverleners zich inzetten voor het welzijn van patiënten. Een veilige en ondersteunende werkomgeving zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas wordt deze schaduwzijde van de zorgsector steeds zichtbaarder. Recente bevindingen uit een enquête uitgevoerd door artsenvakblad ‘Medisch Contact’  onthullen dat grensoverschrijdend gedrag in de zorg een groot probleem is, met gevolgen voor zowel zorgverleners als patiënten.

grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Uitkomsten enquête grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft (52,4%) van de ondervraagde zorgverleners, waaronder artsen en geneeskundestudenten, te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag in de zorg zoals pesterijen, machtsmisbruik of seksuele intimidatie op de werkvloer. Intimidatie is de vorm van grensoverschrijdend gedrag die het meeste voor komt met 31,3% en seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft 29% van de ondervraagden ondervonden. Deze cijfers tonen het probleem binnen de zorgsector, waarbij zorgverleners worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag dat hun professionele en persoonlijke leven aantast.

De vormen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg neemt verschillende vormen aan, variërend van verbale intimidatie tot fysiek contact en online benadering. Ongewenste opmerkingen over het uiterlijk, seksueel getinte opmerkingen tijdens medische handelingen, persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven, ongewenst lichamelijk contact en digitale benadering zijn allemaal vormen van dit gedrag dat zorgverleners ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg is een sector breed probleem

Dit probleem beperkt zich niet tot een enkel ziekenhuis of een specifieke afdeling; het is een sector breed probleem dat alle lagen van de gezondheidszorg treft. Van beginnende coassistenten tot ervaren specialisten, niemand lijkt veilig voor grensoverschrijdend gedrag. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat de hiërarchische structuur in de zorg bijdraagt aan het in stand houden van dit gedrag.

grensoverschrijdend gedrag in de zorg

De impact van grensoverschrijdend gedrag op zorgverleners

De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor zorgverleners zijn diepgaand. Niet alleen kan het leiden tot psychische problemen en een verminderd werkplezier, maar het heeft ook invloed op de professionele ontwikkeling en loopbaan van zorgverleners. Het feit dat velen dit gedrag niet durven te melden uit angst voor repercussies maakt de situatie des te zorgwekkender.

De noodzaak van het herkennen en erkennen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de zorg vereist een gecoördineerde inspanning van ziekenhuizen, medische instellingen en de bredere medische gemeenschap. Het is belangrijk om bewustwording te vergroten en een cultuur van respect en ondersteuning te bevorderen. Een belangrijke volgende stap is het opnemen van trainingen over de omgang met grensoverschrijdend gedrag in de opleiding van zorgverleners. Het ontwikkelen van de nodige vaardigheden en kennis om dit gedrag effectief aan te pakken en bespreekbaar te maken is broodnodig.

Een extern vertrouwenspersoon is een professional die deze trainingen kan faciliteren of voorlichting aan alle medewerkers via e-learnings kan hier de oplossing bieden. Trustlr bied een online platform, TrustNet met voorlichting over ongewenst gedrag, integriteit en meer. Wil je hier meer over weten lees dan onze pagina: hoe werkt Trutlr.

Binnen de zorg klinkt een oproep tot verandering

Het is de verantwoordelijkheid van de gehele gezondheidszorggemeenschap om deze schaduwzijde van de zorgsector aan te pakken. Grensoverschrijdend gedrag mag geen plaats hebben in een omgeving waar patiëntenzorg en het welzijn van zorgverleners centraal zouden moeten staan. Een veilige en respectvolle werkomgeving is niet alleen een recht, maar ook een noodzaak voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg.

Werk proactief aan een veilige werkomgeving

Met Trustlr werk je proactief aan een veilige werkomgeving. Via ons online platform TrustNet hebben alle medewerkers toegang tot trainingen en voorlichting omtrent ongewenst gedrag en integriteit. Door deze voorlichting creëren wij een stuk bewustwording onder alle medewerkers en bieden wij de handvaten om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.  Meer weten? ga naar onze pagina vertrouwenspersoon zorg en plan een kennismakingsgesprek.

Deel dit bericht op: