Ongewenst gedrag in de horeca: een groot onderschat probleem

Ongewenst gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kennen een verhoogd risico in de horeca, waardoor een (externe) vertrouwenspersoon hard nodig is voor horecabedrijven. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onderstreepte begin september 2023 het belang van het aanstellen van een vertrouwenspersoon op hun website. Maar waarom is ongewenst gedrag in de horeca zo’n groot probleem en wat kan jij als horeca-ondernemer er tegen doen?

Cijfers in beeld: ongewenst gedrag in de horeca

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 van TNO en CBS blijkt dat maar liefst 20% van de medewerkers enig ongewenst gedrag ervaart in de horeca van collega’s, leidinggevenden of klanten, hiervan is:

  • 10% ongewenste seksuele aandacht (vergeleken met 4,4 gemiddeld)
  • 11% intimidatie of agressie
  • 7% pestgedrag
  • 14,2% enig ongewenst gedrag door gasten (klanten)

Vergeleken met andere sectoren scoort de horeca hoog. Alleen in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren werknemers nog meer ongewenst gedrag.

Cijfers in beeld: ongewenst gedrag in de horeca is hoog

Waarom scoort de horeca zoveel hoger op ongewenst gedrag dan andere sectoren?

Horeca scoort relatief hoger op ongewenst gedrag door het relatief hoge aandeel jongeren, de hoge werkdruk en de alcohol die vaak in het spel is, liggen ongewenste omgangsvormen op de loer. Jongeren zijn vaak nog niet opgewassen tegen ongewenste uitingen. En ook is de verhouding tussen een gast (klant) of leidinggevende en jongere die in de bediening werkt onevenwichtig. Jongeren hebben daarnaast nog niet veel ervaring, waardoor ook gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt. Ook zien we veel risico in de keuken: door de hiërarchie en hoge werkdruk met name tijdens de spitsuren kunnen gemakkelijk ongewenste situaties ontstaan. Daarnaast is volgende de FNV Horeca misschien wel het allergrootste probleem dat (seksueel) overschrijdend gedrag wordt gezien als gedrag dat hoort bij de sector. Ook speelt er de angst bij medewerkers om zulk gedrag te melden. FNV Horeca pleit daarom voor een meldpunt. KHN ziet daar minder in: zij geven aan meer voorstander te zijn van het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon voor de Horeca.

Ongewenst gedrag in de horeca

Wat kan jij als horeca-ondernemer doen om de werkcultuur pro-actief te verbeteren en ongewenst gedrag tegen te gaan?

Volgens de wet ben jij als ondernemer verplicht om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en ongewenste omgangsvormen in te perken om de sociale veiligheid te garanderen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop (zie voor uitgebreide kennisbank artikel hierover (Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie) door te kijken naar een aantal zaken als:

  • Een gedragscode met goede gedragsregels waaraan medewerkers zich moeten houden en die actief wordt uitgedragen;
  • Een informele én formele klachtenprocedure of -structuur zodat medewerkers weten waar zij terecht kunnen;
  • Een onafhankelijk bekwaam en bevoegd vertrouwenspersoon;
  • Plaatsvinden van voorlichting en advies aan medewerkers en leidinggevenden door middel van bijvoorbeeld training.

Met Trustlr haal jij bovengenoemde zaken eenvoudig in huis. Zo creëer jij pro-actief een veilige werkomgeving én voldoe je automatisch aan alle wetgeving rondom het verminderen van psychosociale arbeidsbelasting én de aankomende regels rondom het beschikbaar stellen van vertrouwenspersonen. Meer weten? Plan een gratis adviesgesprek in.

Geschreven door: Ruben Woudenberg

Deel dit bericht op: